Publications

Jitka Fučíková, Petra Králíkova, Anna Fialová, Tomáš Brtnický, Lukáš Rob, Jiřina Bartůňková,Radek Špíšek

Human Tumor Cells Killed by Anthracyclines Induce a Tumor-Specific Immune Response

Cancer Res. 2011 Jul (15;71(14):4821-33. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-11-0950.)

Jitka Fučíková, Petra Králíková, Anna Fialová, Tomáš Brtnický, Lukáš Rob, Jiřina Bartůňková, Radek Špíšek

Human tumor cells killed by anthracyclines induce a tumor-specific immune response.

Cancer Res 2011;71: 4821-33.

Daniela Rožková, Linda Novotná, Robert Pytlík, Ivana Hochová, Tomáš Kozák, Jiřina Bartůňková, Radek Špíšek

Toll-like receptors on B-CLL cells: expression and functional consequences of their stimulation.

International Journal of Cancer 2010 ;126: 1132-43.