Radek Špíšek

Radek Spíšek.jpg

Radek Špíšek absolvoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a postgraduální studium v oboru imunologie. V letech 2000 - 2002 pracoval v Institute de Biologie na Univerzitě v Nantes ve Francii. Tři roky (2005 - 2007) pracoval v týmu Ralpha Steinmana, držitele Nobelovy ceny za lékařství a fyziologii, na oddělení nádorové imunologie Rockefellerovy univerzity v New Yorku.

Ve své vědecké práci se věnuje výzkumu v oblasti nádorové imunologie a protinádorové imunoterapie. Je profesorem v oboru lékařské imunologie na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Klinické atestace má z pediatrie a z oboru alergologie a klinická imunologie.

Radek Špíšek působí v SOTIO od roku 2010 jako člen holdingového vedení se zodpovědností za oblast výzkumu a výroby. V březnu 2018 byl jmenován do funkce generálního ředitele společnosti SOTIO.

Kontakt

Radek Spíšek.jpg