Globální klinická studie fáze III - VIABLE

SOTIO v současnosti ověřuje bezpečnost a účinnost přípravku SOTIO® DCVAC/PCa v mezinárodní multicentrické klinické studii fáze III zaměřené na nádorové onemocnění prostaty. Studie s názvem VIABLE byla zahájena v roce 2014.

Do studie VIABLE byli pacienti zařazeni ve spolupráci s léčebnými centry v 21 evropských zemích a v USA. Společnost SOTIO do studie zařadila celkem 1182 pacientů trpících karcinomem prostaty. Název VIABLE je odvozen z anglického popisu této studie: „actiVe ImmunotherApy using dendritic cell-Based treatment for Late stage prostatE cancer“. Více informací naleznete na webové stránce VIABLE Study.

Popis globální klinické studie fáze III - VIABLE:

Klinická studie SP005 „VIABLE“ (Eudra CT: 2012-002814-38: IND: 015255): randomizovaná, dvojitě zaslepená, multicentrická studie fáze III s paralelními skupinami ověřující účinnost a bezpečnost DCVAC/PCa v kombinaci se standardní léčbou ve srovnání s placebem u pacientů s metastazujícím kastračně-rezistentním karcinomem prostaty indikovaným k primární chemoterapii. Více informací naleznete na www.sukl.cz.