SOTIO zahajuje spolupráci s německým LDC a Max Planck v oblasti vývoje léčiv zaměřených na metabolismus nádorových buněk

11.04.2017
Zdroj: Tisková zpráva, Praha, Dortmund (Německo)

Praha, Dortmund (Německo) – SOTIO, Lead Discovery Center GmbH (LDC) a Max Planck Innovation GmbH, uzavřely licenční smlouvu, která dává společnosti SOTIO výhradní práva na vývoj nových léčivých přípravků zaměřených na metabolismus nádorových buněk. Vědecký objev, na němž je unikátní program založen, vzniknul v Max Planck Institut für Biologie des Alterns (institutu zaměřeném na problematiku stárnutí) a byl dále vyvíjen ve spolupráci se společností LDC. 

Firma SOTIO bude na základě uzavřené dohody společně s LDC a dalšími vědeckými partnery optimalizovat vlastnosti nové látky v rámci protinádorového programu. Poté, co dojde k výběru účinné látky, bude SOTIO odpovědné za předklinický a klinický vývoj a případné uvedení léčivého přípravku na trh.

LDC a Max Planck získají od SOTIO finanční prostředky na další výzkum, platby za nákup licence a za realizaci klíčových fází vývoje, a následně odměny závisející na vývoji prodeje nově vyvinutých přípravků. Finanční podmínky transakce podléhají obchodnímu tajemství a nejsou zveřejněny.

„Tým SOTIO má velké zkušenosti a zázemí v oblasti globálního klinického vývoje a zároveň dynamického ducha středně velké inovativní firmy. Je tak pro nás ideálním partnerem pro přenesení výsledků naší vědecké práce do nových léčebných metod. V LDC a Max Planck jsme společnými silami zkoumali a vyvinuli zcela nový molekulární mechanismus, který může být nadějí pro budoucí léčbu pacientů s nádorovými onemocněními. Spolupráce se SOTIO nám umožní efektivně realizovat klinický vývoj nového přípravku a v případě úspěchu jeho rychlé zpřístupnění pacientům,“ uvedl Dr. Bert Klebl, generální ředitel LDC.

„Cílení na nádorový metabolismus je perspektivní a inovativní přístup k léčbě nádorových onemocnění. Na základě prvotřídního výzkumu Max Planck Institutu vyvinul tým v LDC velmi zajímavé potenciální léčebné kandidáty. Projekt skýtá nadějné výsledky v oblasti účinnosti i bezpečnosti,“ vysvětluje Ladislav Bartoníček, generální ředitel SOTIO.

O společnosti LDC
Lead Discovery Center (LDC) byla založena v roce 2008 v rámci Max Planck Innovation. Má za cíl využít potenciál základního výzkumu v oblasti vývoje nových léčebných metod pro závažná onemocnění.

LDC přebírá z akademického výzkumu slibné projekty v počáteční fázi vývoje, optimalizuje jejich využití a připravuje je k ověření na zvířecích modelech. Ve spolupráci s předními partnery z akademického světa a farmaceutického průmyslu LDC buduje široké portfolio molekul s vysokým léčebným a tržním potenciálem. 

Společnost LDC je partnerskou organizací Max Plank Society a navázala spolupráci s významnými firmami jako AstraZeneca, Bayer, Boehringer Ingelheim, Merck KGaA, Daiichi-Sankyo, Qurient, Johnson & Johnson Innovation a Roche, jakož i s předními světovými centry vývoje nových léčiv. Více informací najdete na: www.lead-discovery.de 

O společnosti SOTIO
SOTIO je mezinárodní biotechnologická společnost, jejímž prostřednictvím skupina PPF buduje diverzifikované portfolio v oblasti biotechnologií založené na vlastním výzkumu a vývoji, spolupráci s partnery, licenčních dohodách, investicích, fúzích a akvizicích. Společnost vyvíjí nové léčebné terapie zaměřené na léčbu nádorových a autoimunitních onemocnění. Nejrozvinutějším projektem je vlastní platforma aktivní buněčné imunoterapie (ACI) na bázi dendritických buněk. SOTIO ověřuje bezpečnost a účinnost svých produktů DCVAC v rámci řady klinických hodnocení fáze I až III. SOTIO spolupracuje se švýcarskou NBE-Therapeutics na vývoji nových protinádorových přípravků na bázi konjugátu protilátky a léku (ADC), a s francouzskou Cytune Pharma na vývoji nových imunoterapeutik na základě Interleukinu 15 (IL-15) určených pro léčbu nádorových onemocnění. Společnost SOTIO působí v Evropě, USA, Číně a Rusku. Více informací na adrese: www.sotio.com 

O Max Planck Innovation
Max Planck Innovation je instituce odpovědná za technologický transfer v rámci Max Planck Society a slouží jako prostředník mezi firemní sférou a základním výzkumem. Multidisciplinární tým poskytuje vědcům poradenské a podpůrné služby při vyhodnocování jejich objevů, registraci patentů a při zakládání nových firem. Nabízí firmám unikátní přístup k inovacím pocházejícím z výzkumů v rámci Max Planck. Plní tak velmi důležité poslání: převádí výsledky základního vědeckého výzkumu do prakticky využitelných produktů, které přispívají k ekonomickému a společenskému pokroku. Více informací najdete na: www.max-planck-innovation.de