SOTIO zahájilo druhou část klinické studie SC103 hodnotící přípravek SO-C101 v kombinaci s pembrolizumabem u pacientů s pokročilými nádory

14.07.2020
Zdroj: Tisková zpráva

SOTIO, biotechnologická společnost vlastněná skupinou PPF, dnes oznámila první podání přípravku SO-C101 pacientovi v rámci právě zahájené druhé části klinické studie fáze 1/1b, hodnotící bezpečnost a předběžnou účinnost přípravku SO-C101 na bázi interleukinu IL-15 při léčbě pacientů s pokročilými nádory. Studie se nyní zaměřuje na hodnocení účinků SO-C101 v kombinaci s přípravkem pembrolizumab (PD-1 inhibitor). Klinické hodnocení probíhá ve spolupráci se společností Cytune Pharma.

Průběžné výsledky probíhající první části klinické studie zkoumající dávkování přípravku
SO-C101 jako monoterapie, ukazují na slibnou biologickou aktivitu přípravku při aktivaci NK buněk a CD8 T lymfocytů, tedy buněk, které zprostředkovávající protinádorovou imunitní odpověď u různých typů nádorů. Na tyto výsledky nyní navazuje druhá část klinické studie hodnotící jeho kombinaci s pembrolizumabem. „Vzhledem k mechanismu působení má
přípravek SO-C101 slibný potenciál v kombinaci s tzv. checkpoint inhibitory. Zahájení této části klinické studie je pro nás velmi důležitý milník ve vývoji jednoho z nejdůležitějších přípravků z našeho portfolia,“ říká profesor Radek Špíšek, generální ředitel společnosti SOTIO.

Dr. David Bechard, prezident a provozní ředitel společnosti Cytune Pharma, dodává:
„Jsme velmi rádi, že můžeme posunout naši spolupráci se společností SOTIO na novou úroveň a zařazovat pacienty do této klíčové fáze klinického hodnocení. Věříme, že náš nový imunoterapeutický přístup bude moci v budoucnu pomáhat při léčbě vážně nemocných pacientů.“

Probíhající multicentrická, otevřená studie fáze 1/1b SC103 (NCT04234113) hodnotí bezpečnost a předběžnou účinnost přípravku SO-C101 jako monoterapie a v kombinaci s pembrolizumabem, u vybraných pacientů s pokročilým nádorovým onemocněním.

Společnost Cytune Pharma je zodpovědná za klinický vývoj přípravku SO-C101, SOTIO je sponzorem klinické studie fáze 1.