SOTIO zahájí druhou fázi klinické studie léčby karcinomu vaječníků

14.08.2013

Společnost SOTIO připravuje na konec září letošního roku zahájení klinických studií fáze II hodnotících využití aktivní buněčné imunoterapie (léčivý přípravek DCVAC/OvCa) v kombinaci se standardní léčbou u pacientek s epiteliálním karcinomem vaječníků. Klinické studie společnosti SOTIO budou probíhat v léčebných centrech v České republice, Německu a Polsku a budou zaměřeny na různé skupiny pacientek dle průběhu onemocnění a reakci na již aplikovanou standardní léčbu. Do studií se postupně zapojí prostřednictvím zhruba 25 léčebných center celkem 210 pacientek. Zahájení první ze tří klinických studií je plánováno na září 2013, ukončení celého programu na prosinec roku 2017. Jako partnera pro organizaci klinických studií si společnost SOTIO na základě výsledků výběrového řízení zvolila firmu Theorem Clinical Research.

Popis jednotlivých klinických studií fáze II:

Klinická studie SOV01 (The EudraCT number 2013-001322-26): Randomizovaná, otevřená, trojramenná multicentrická studie fáze II, hodnotící vliv přidání DCVAC/OvCa ke standardní chemoterapii (karboplatina + paclitaxel) u žen s epiteliálním karcinomem vaječníků.

Klinická studie SOV02 (The EudraCT number 2013-001323-38): Randomizovaná, otevřená, multicentrická studie fáze II, s paralelními rameny, hodnotící vliv přidání DCVAC/OvCa ke standardní chemoterapii (karboplatina + gemcitabin) po prvním relapsu u žen s platina-senzitivním epiteliálním karcinomem vaječníků.

Klinická studie SOV03 (The EudraCT number 2013-001325-24): Randomizovaná, otevřená, multicentrická studie fáze II, s paralelními rameny, hodnotící vliv přidání DCVAC/OvCa ke standardní chemoterapii po prvním relapsu u žen s platina-rezistentním epiteliálním karcinomem vaječníků.

Země, kde budou nabírány pacientky pro klinické studie:
Česká republika, Německo, Polsko.