SOTIO prezentuje výsledky svého výzkumu v oblasti imunoterapie nádorových onemocnění prostaty, vaječníků a hlavy a krku na nejprestižnějším odborném kongresu ASCO

29.05.2014
Zdroj: Tisková zpráva

SOTIO, biotechnologická společnost patřící do skupiny PPF, bude na nejprestižnějším světovém onkologickém kongresu ASCO (American Society of Clinical Oncology) prezentovat výsledky svého výzkumu a vývoje ve 4 prezentacích. Abstrakty, postery a prezentace, které organizační výbor kongresu ve velké konkurenci akceptoval do programu, budou pojednávat o metodách léčby nádorového onemocnění prostaty přípravkem DCVAC/PCa, vaječníků přípravkem DCVAC/OvCa a o výsledcích výzkumu v oblasti imunoterapie nádorových onemocnění hlavy a krku.

SOTIO vyvíjí nové léčivé přípravky zaměřené na léčbu nádorových a autoimunitních onemocnění. Společnost se v současné době soustředí především výzkum a vývoj aktivní buněčné imunoterapie zaměřené na pacienty s nádorovým onemocněním prostaty pomocí přípravku DCVAC/PCa a na pacienty s nádorovým onemocněním vaječníků pomocí přípravku DCVAC/OvCa. Vědecké a vývojové týmy společnosti také zkoumají možnosti využití aktivní buněčné imunoterapie pro pacienty s nádorovým onemocněním plic, hlavy a krku.

Na kongresu ASCO 2014 bude SOTIO prezentovat výsledky výzkumu svých vakcín DCVAC/PCa a DCVAC/OvCa založených na využití dendritických buněk a experimentální data z výzkumu zaměřeného na nádorové onemocnění hlavy a krku, a to v rámci těchto 4 témat:

  • Kombinovaná chemoimunoterapie kastračně-rezistentního karcinomu prostaty s vakcínou DCVAC/PCa založenou na využití dendritických buněk
  • Imunoterapie nádorového onemocnění u pacientů s biochemickou recidivou karcinomu prostaty pomocí vakcíny na bázi dendritických buněk DCVAC/PCa
  • Vakcinace autologními dendritickými buňkami (přípravek DCVAC/OvCa) přidaná ke standardní terapii v rámci tří randomizovaných klinických studií fáze II u žen s karcinomem vaječníků
  • Rozdíly v charakteru imunitní odpovědi u pacientů s HPV pozitivními a HPV negativními nádory hlavy a krku

Radek Špíšek, ředitel pro vědu a výzkum společnosti SOTIO, řekl: „Přijetí čtyř našich příspěvků k prezentaci na kongresu ASCO nám umožní sdílet předběžné výsledky výzkumu a vývoje společnosti SOTIO s největšími světovými kapacitami v oboru onkologie a imunoterapie a s odbornými vědeckými časopisy. Čtyři prezentace na nejprestižnějším světovém kongresu zaměřeném na nádorová onemocnění jsou pro firmu v takovém stádiu vývoje jako SOTIO něco zcela výjimečného.“

Každoroční kongres ASCO je jednou z největších a nejprestižnějších vzdělávacích a vědeckých akcí v onkologii. Pětidenní akce (30.5. – 3.6.2014) umožňuje lékařům a vědcům prezentovat výsledky výzkumu onkologickým odborníkům z celého světa. Kongresu se účastní více než 30.000 návštěvníků. Aktuální výsledky výzkumu a klinických studií prezentované na ASCO každoročně představují pokrok dosažený v boji proti nádorovým onemocněním. Společnost SOTIO bude mít na ASCO rovněž svůj výstavní stánek.