SOTIO Presents Interim Data from its Phase 1/1b Study of SO-C101 in Patients with Advanced Solid Tumors at SITC 2020

Zaškrtnutím políčka níže potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, odborníkem v oblasti vývoje léčivých přípravků nebo jinou osobou, která se z důvodu svého zaměstnání nebo podnikání zabývá oblastí vývoje léčivých přípravků (dále jen „Odborník“). Zaškrtnutím beru na vědomí, že informace dále uvedené v této části jsou určené pouze pro Odborníky.