Cytune Pharma získala 6 mil. EUR na zahájení klinického vývoje protinádorové imunoterapie

29.06.2016
Zdroj: Tisková zpráva společnosti Cytune Pharma SAS, Nantes, Francie

Nantes, 29.6.2016 – Cytune Pharma SAS, francouzská biotechnologická společnost vyvíjející nová léčiva na bázi imunoterapie zaměřená na léčbu nádorových onemocnění, získala od svých akcionářů 6 mil. EUR na další rozvoj. Investice bude použita k financování zahájení fáze I klinického vývoje přípravku RLI15. PPF Group jako vedoucí investor, a zakládající akcionáři firmy, se rovněž dohodli na dokončení odkupu všech akcií v okamžiku zahájení fáze I klinického hodnocení.

Klíčový přípravek – fúzní protein RLI15, a z něho odvozené další platformy, je založený na modifikovaném a zdokonaleném IL-15. RLI je možné kombinovat s dalšími imunoterapeutickými přístupy, včetně tzv. checkpoint inhibitorů. Bylo prokázáno, že RLI15 díky svému specifickému mechanismu účinku aktivuje efektorové buňky imunitního systému, především cytotoxické a pomocné T-lymfocyty a NK buňky. Zároveň RLI15 nestimuluje regulační T-buňky, které imunitní reakci proti nádoru tlumí. Předklinické pokusy prokázaly, že RLI15 je ve srovnání se standardními IL15 a IL2 účinnější a lépe snášený.

Na oznámeném financování se podílí skupina PPF a ostatní akcionáři. Získané finanční prostředky umožní Cytune posunout vývoj RLI15 do I. fáze klinických zkoušek v roce 2017 a také rozšířit produktové portfolio o kombinace RLI15 s dalšími léčebnými přípravky. Na klinickém vývoji produktů bude Cytune Pharma úzce spolupracovat se SOTIO, biotechnologickou společností ze skupiny PPF.

„Naše inovativní produkty skýtají naději na účinnější a bezpečnější léčbu u pacientů s nádorovými onemocněními, ať již jako monoterapie nebo jako kombinace s již zavedenými imunoterapiemi. Velmi si vážíme dlouhodobé a silné podpory ze strany našich akcionářů,“ komentoval David Bechard, generální ředitel Cytune Pharma.

 „Jako akcionáři jsme spokojeni s aktuálními výsledky a postupem vývoje v Cytune a velmi pozitivně hodnotíme nasazení, s nímž celý tým posouvá RLI15 směrem k zahájení prvních klinických studií. Věříme, že zahájení klinického vývoje RLI15 umožní nabídnout účinné alternativní léčby pacientům s nádorovými onemocněními,“ dodal Ladislav Bartoníček, akcionář skupiny PPF a generální ředitel SOTIO.

O společnosti Cytune Pharma SAS
Cytune Pharma se zabývá výzkumem a vývojem nových imunoterapeutik, která specificky aktivují složky imunitního systému zodpovědné za protinádorovou imunitní odpověď. Hlavním produktem Cytune Pharma je RLI, fúzní bílkovina mezi IL-15 a jeho receptorem IL-15Ra. Cytune dále vyvíjí konjugáty RLI s dalšími molekulami, které jsou používány pro léčbu nádorových onemocnění nebo jsou ve stádiu klinických studií. Technologie společnosti Cytune byla původně vyvinuta akademickým týmem Dr. Yannicka Jacquese z pracoviště INSERM U892 v Nantes ve Francii. Společnost byla založena v roce 2007. Pro více informací navštivte webové stránky společnosti na adrese www.cytunepharma.com.

O skupině PPF
Skupina PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb, přes telekomunikace, biotechnologie, pojišťovnictví, maloobchodní služby, nemovitosti až po zemědělství. PPF působí v Evropě, Rusku, Asii a USA. Skupina vlastní aktiva převyšující 21,6 miliardy eur (k 31. 12. 2015). Více informací o skupině PPF je k dispozici na stránkách www.ppf.eu.

O firmě SOTIO
SOTIO je mezinárodní biotechnologická společnost vyvíjející nové přípravky zaměřené na léčbu nádorových a autoimunitních onemocnění. Společnost se věnuje výzkumu vlastní platformy aktivní buněčné imunoterapie na bázi dendritických buněk. SOTIO se věnuje ověření jejich bezpečnosti a účinnosti vyvíjených terapií DCVAC v rámci řady klinických hodnocení, z nichž nejdále je mezinárodní klinické hodnocení fáze III VIABLE. Společnost SOTIO působí v Evropě, USA, Číně a Rusku a má vlastní kapacity potřebné pro výzkum, klinický vývoj a uvedení produktů na trh. SOTIO také ve spolupráci s mateřskou firmou PPF zastřešuje další rozvoj biotechnologických aktivit ve formě partnerských projektů, licencí, investic či akvizic. Za tímto účelem SOTIO hledá firmy či instituce realizující nadějné biotechnologické projekty. Pro další informace navštivte webové stránky společnosti na adrese www.sotio.com.