Věda

Globální tým společnosti SOTIO využívá špičkové vědecké zázemí ke studiu podstaty nádorového bujení, k novým vědeckým objevům, k vývoji a výrobě léčivých přípravků a hledá inovativní postupy, které skýtají šanci na úspěch v boji proti nádorovým onemocněním. 

Více než dvě desítky našich vědců úzce spolupracují s kolegy z přidružených nebo partnerských společností, jako jsou Cytune Pharma či NBE-Therapeutics, které se rovněž zabývají vývojem moderních metod léčby nádorových onemocnění.

Členové vědeckého týmu SOTIO se aktivně podílejí na různých výzkumných projektech po celém světě. Výsledky jejich práce jsou publikovány v předních mezinárodních lékařských časopisech a prezentovány na prestižních vědeckých a lékařských konferencích (viz Publikace).

Vědecká spolupráce

Vědci ze SOTIO se podílejí na řadě mezinárodních výzkumných projektů zabývajících se zejména nádorovou imunologií, buněčnou apoptózou, imunogenní buněčnou smrtí a problematikou autoimunitních onemocnění. Spolu s kolegy z následujících prestižních výzkumných pracovišť jsou autory mnoha vědeckých publikací v předních mezinárodních odborných časopisech: 

  • Centre de Recherche des Cordeliers, Paříž (Francie), Laboratoř nádorového mikroprostředí (Laboratory of Tumor Microenvironment), pod vedením Prof. Catherine Sautes Fridman, Ph.D. and Prof. Herve Fridman, Ph.D.
  • Centre de Recherchce des Cordeliers, Paříž (Francie), Laboratoř apoptózy, rakoviny a imunity (Laboratory of Apoptosis, Cancer and Immunity), pod vedením Prof. Guido Kroemera.
  • INSERM U892 Centre de Recherche en Cancérologie, Laboratoř apoptózy a nádorové progrese (Laboratory of Apoptosis and Tumor Progression), Nantes (Francie), pod vedením Dr. Pierre Francois Cartron
  • University of Leuven, Leuven (Belgie), Laboratoř pro výzkum buněčné smrti a léčby (Laboratory of Cell Death Research & Therapy), pod vedením Prof. Patrizia Agostinis, Ph.D., Dr. Abhishek Garg, Ph.D.
  • Rigshospitalet Department, Copenhagen (Denmark), Laboratoř patogeneze diabetu 1. typu (Laboratory of Pathogenesis of Type 1 Diabetes), pod vedením Prof. Karsten Buschhard
  • Weill Cornell Medical College, New York (USA), Radiační onkologie (Radiation Oncology), Lorenzo Galluzzi