Produkty DCVAC

Platforma aktivní buněčné imunoterapie DCVAC společnosti SOTIO® je navržena tak, aby oproti dřívějším terapiím založeným na dendritických buňkách účinněji využívala širokého spektra nádorových antigenů a vedla k efektivnější aktivaci imunitního systému. Přípravky DCVAC byly testovány v řadě klinických studií fáze II, jejichž výsledky ukázaly významné prodloužení celkového přežití pacientů a potvrdily celkový příznivý bezpečnostní profil těchto produktů.

DCVAC/OvCa

Přípravek DCVAC/OvCa je imunoterapie zaměřená na pacientky s epiteliálním karcinomem vaječníků, která byla doposud hodnocena ve čtyřech klinických studiích fáze II. V současné době společnost SOTIO pracuje na přípravě klíčové mezinárodní klinické studie fáze III. Více informací o klinických studiích s přípravkem DCVAC/OvCa naleznete v sekci KLINICKÉ STUDIE.

Dosavadní výsledky klinických studií naznačují prodloužení celkové doby přežití jak u pacientek s nově diagnostikovaným epiteliálním karcinomem vaječníků, které jsou na udržovací léčbě po první linii chemoterapie, tak i v případě kombinace s druhou linií chemoterapie u pacientek s epiteliálním karcinomem vaječníků citlivým k platině po prvním relapsu.

DCVAC/PCa

Přípravek DCVAC/PCa je imunoterapie vyvíjená pro léčbu metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty. Více informací o klinických studiích s přípravkem DCVAC/PCa naleznete v sekci KLINICKÉ STUDIE.

DCVAC/LuCa 

Přípravek DCVAC/LuCa je imunoterapie zaměřená na léčbu pokročilého metastazujícího nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC), která byla zkoumána v klinické studii fáze I/II. Více informací o této klinické studii naleznete v sekci KLINICKÉ STUDIE.