Imunocytokin SO-C108

Struktura přípravku SO-C101 umožňuje jeho spojení s monoklonálními protilátkami, pomocí nichž lze přesně zacílit nádorové antigeny, nádorové stroma nebo T buňky. SOTIO proto vyvíjí přípravek SO-C108, imunocytokin zacílený přímo na T buňky připravený pomocí fúze SO-C101 s pembrolizumabem, inhibitorem kontrolního bodu PD-1. Toto spojení umožňuje prostorovou kolokalizaci superagonisty interleukinu IL-15 a PD-1 inhibitoru tak, aby výrazně posílila synergistický způsob jejich působení a potenciálně zlepšila výsledky léčby. Přípravek SO-C108 je jedním z prvních imunocytokinů zaměřených na IL-15 a kontrolní bod PD-1. 

Z preklinických dat vyplývá, že podání přípravku SO-C108 je účinnější než podání prosté kombinace přípravku SO-C101 a pembrolizumabu.