Imunocytokin SOT201 (dříve SO-C108)

Struktura přípravku SOT101 (dříve SO-C101) umožňuje jeho spojení s monoklonálními protilátkami, pomocí nichž lze přesně zacílit nádorové antigeny, nádorové stroma nebo T buňky. SOTIO proto vyvíjí přípravek SOT201 (dříve SO-C108), imunocytokin zacílený přímo na T buňky připravený pomocí fúze SOT101 (dříve SO-C101) s pembrolizumabem, inhibitorem kontrolního bodu PD-1. Toto spojení umožňuje prostorovou kolokalizaci superagonisty interleukinu IL-15 a PD-1 inhibitoru tak, aby výrazně posílila synergistický způsob jejich působení a potenciálně zlepšila výsledky léčby. Přípravek SOT201 (dříve SO-C108) je jedním z prvních imunocytokinů zaměřených na IL-15 a kontrolní bod PD-1. 

Z preklinických dat vyplývá, že podání přípravku SOT201 (dříve SO-C108) je účinnější než podání prosté kombinace přípravku SOT101 (dříve SO-C101) a pembrolizumabu.