Technologie Interleukin IL-15

Interleukin 15 (IL-15) má v imunoonkologii silné, klinicky prověřené postavení. IL-15, obdobně jako interleukin 2 (IL-2), prokazatelně zvyšuje počet cytotoxických T buněk a NK buněk, dvou nejdůležitějších buněčných typů protinádorové imunitní odpovědi. 

Mobilizace populace cytotoxických T buněk a NK buněk má potenciál doplnit a posílit současné metody imunoonkologické léčby, k nimž patří například inhibitory kontrolních bodů imunitního systému (checkpoint inhibitory). U těchto přípravků je v současné době léčba úspěšná pouze u 15 až 30 % pacientů.