Technologie DCVAC

Vlastní platforma aktivní buněčné imunoterapie společnosti SOTIO s názvem DCVAC je inovativním přístupem ke zvýšení klinické účinnosti personalizované terapie na bázi dendritických buněk, který vychází z několika vědeckých konceptů:

  1. Zacílení na široké spektrum nádorových antigenů zvyšuje pravděpodobnost účinné protinádorové imunitní odpovědi a snižuje riziko, že se nádor stane „neviditelný“ pro imunitní systém tím, že neprezentuje (nevystaví) některý antigen na svém povrchu.
  2. Výzkum mechanismu imunogenní buněčné smrti s cílem nalézt optimální způsob doručování nádorových antigenů dendritickým buňkám.
  3. Dlouhodobé posilování protinádorové imunitní odpovědi zajišťuje aktivaci imunitního systému pacientů.

Přípravky aktivní buněčné imunoterapie DCVAC se vyrábí z monocytů (druhu bílých krvinek), které se získávají z krve pacientů speciálním odběrem zvaným leukaferéza. Po odběru jsou monocyty převezeny do laboratoří SOTIO, kde jsou z nich vypěstovány nezralé dendritické buňky.

Zdrojem nádorových antigenů jsou předem vybrané a ocharakterizované nádorové linie, které jsou uvedeny do stavu imunogenní buněčné smrti pomocí patentované metody založené na vysokém hydrostatickém tlaku (HHP). Tato metoda usmrcení nádorových buněk zvyšuje jejich schopnost aktivovat imunitní odpověď proti národu.  Nezralé dendritické buňky jsou pulsovány (stimulovány) výše zmíněnými usmrcenými buňkami nádorových linií, což vede k přeměně na zralé dendritické buňky, prezentující na svém povrchu široké spektrum nádorových antigenů.

Pro každého pacienta je připraveno a zamraženo přibližně 15 dávek přípravku DCVAC. Pacientům je přípravek DCVAC podáván ambulantně formou podkožní injekce, a to opakovaně v předem stanovených intervalech tak, aby reaktivoval a dlouhodobě zvyšoval protinádorovou imunitní odpověď, a tím vedl k možnému zlepšení výsledků léčby. Proces výroby DCVAC od získání monocytů z krve, přes jejich přepravu, zpracování až po kontrolu kvality finálního testovaného léčivého přípravku trvá přibližně 25 dní.

Zjistěte více o SOTIO buněčné terapii zaměřené na léčbu nádorových onemocnění.