SOT102 (dříve SO-N102)

Hlavním vyvíjeným kandidátem z platformy ADC společnosti SOTIO je přípravek SOT102 (dříve SO-N102), jehož terapeutické zacílení zatím nebylo zveřejněno. 

Přípravek SOT102 (dříve SO-N102) prokázal v preklinických studiích silný protinádorový účinek a díky technologii SMAC od NBE-Therapeutics vyniká svými vlastnostmi včetně stability a míry agregace nad jinými přípravky.