Skupina PPF

Skupina PPF je jednou z největších investičních společností ve střední a východní Evropě. Investuje do řady odvětví, od finančních služeb přes telekomunikace, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství. Svůj růst staví na rozvíjení tradičních i nových odvětví, budování moderní infrastruktury, digitální ekonomiky a propojení českého talentu a schopností s globálními příležitostmi. PPF působí v Evropě, Asii a Severní Americe. Skupina vlastní aktiva ve výši 44 miliard eur a zaměstnává celosvětově 98 000 lidí (k 30. 6. 2020). Více informací naleznete na webových stránkách skupiny PPF

SOTIO zajišťuje v rámci skupiny PPF veškeré aktivity související s budováním portfolia biotechnologických produktů, a to prostřednictvím vlastního výzkumu a vývoje, spolupráce s externími partnery, uzavírání licenčních smluv, investic a akvizic. 

SOTIO, jako součást skupiny PPF, spolupracuje s partnerskými společnostmi a řídí preklinický a klinický vývoj společných projektů. Cílem je rychlý převod těchto projektů do fáze klinického testování a případné následné uvedení nových produktů na trh. SOTIO doposud navázalo partnerství se společností Cytune Pharma (Francie) pro spolupráci na novém programu s fúzním proteinem IL-15 a se společností NBE-Therapeutics (Švýcarsko) pro projekt zabývající se novými produkty ADC (Antibody-Drug Conjugates). Kromě společnosti SOTIO investovala skupina PPF také do již zmíněných společností Cytune PharmaNBE-Therapeutics, a dále do švýcarské společnosti Cellestia BiotechAutolus Therapeutics z Velké Británie.