Pavol Fuček

Pavol Fuček.jpg

Pavol Fuček je absolventem Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Komenského v Bratislavě a má přes 13 let praxe v přípravě a realizaci klinických studií.

V SOTIO působí od roku 2014 ve funkci Vedoucího oddělení Farmakovigilance. Později převzal rovněž vedení Oddělení řízení kvality. V letech 2016 až 2019 působil také jako generální ředitel Accord Research, smluvní výzkumné organizace, která řídila klinická hodnocení SOTIO. 

Před svým nástupem do SOTIO Pavol působil v několika smluvních výzkumných organizacích (CRO). Má zkušenosti ze všech fází (I-IV) klinického vývoje v různých indikacích a s různými přípravky, a to jak od velkých farmaceutických společností tak i menších biotechnologických firem. U firmy Premier Research měl na starosti lékařské monitorování studií a byl rovněž odpovědný za vedení evropských týmů bezpečnosti léčiv. Ve funkci ředitele farmakovigilance ve firmě Accovion získal další zkušenosti s organizací farmakovigilance v období po uvedení nových léčiv na trh.

Pavol svou kariéru ve farmaceutickém a biotech průmyslu začal po několikaletém působení v rámci mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Byl zapojen do operačních aspektů, jakož i do činností řízení a rozvoje. Specializoval se na školení, týmový management a strategické plánování.

 

Kontakt

Pavol Fuček.jpg