Ladislav Bartoníček

Ladislav Bartoníček.jpg

Vystudoval České vysoké učení technické v Praze, Fakultu elektrotechnickou. V roce 1991 nastoupil do PPF investiční společnosti a.s. jako výkonný ředitel a v roce 1993 absolvoval Rochester Institute of Technology v New Yorku (MBA). Od roku 1996 do září 2006 působil jako generální ředitel České pojišťovny a.s. a do března 2013 byl předsedou jejího představenstva. V roce 2007 byl jmenován generálním ředitelem a členem představenstva společnosti Generali PPF Holding N.V. (GPH), která patří mezi největší pojišťovací skupiny ve střední a východní Evropě. Generálním ředitelem GPH byl do března 2013.

Ladislav Bartoníček je od roku 2007 akcionářem skupiny PPF, mateřské společnosti firmy SOTIO. Ladislav Bartoníček působí ve společnosti SOTIO od prosince 2012, kdy se stal členem holdingového vedení společnosti. V březnu 2014 byl jmenován generálním ředitelem skupiny SOTIO. V březnu 2018 pak předal funkci generálního ředitele Radku Špíškovi a nadále zastupuje zájmy akcionářů v rámci holdingového vedení firmy.

 
Ladislav Bartoníček.jpg