Jiřina Bartůňková

JirinaBartunkovaIMG_5027 400X400_web.jpg

Jiřina Bartůňková promovala na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze, kde později pracovala na Oddělení klinické imunologie. Získala atestaci z vnitřního lékařství a specializaci v oboru klinické imunologie a alergologie. Profesorkou imunologie byla jmenována v roce 2003.

Absolvovala několik zahraničních stáží na předních imunologických pracovištích. Kromě léčebné činnosti se věnuje výzkumu a výuce v oblasti klinické imunologie. Od roku 1995 je přednostkou Ústavu imunologie na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

 
JirinaBartunkovaIMG_5027 400X400_web.jpg