Jiří Lísal

Jiří Lísal.jpg

Jiří Lísal vystudoval biofyziku na Karlově univerzitě v Praze a získal titul Ph.D. v biochemii na Helsinské univerzitě ve Finsku. V letech 2002 až 2006 pracoval v Institutu biotechnologie v Helsinkách a následně získal dlouhodobé stipendium organizace Human Frontiers Science Program, díky němuž mohl strávit dva roky jako postdoktorand na Lékařské fakultě Stanfordovy univerzity v Kalifornii. V rámci těchto let Jiří vydal několik prací ve významných vědeckých periodicích.

Od roku 2009 působí ve farmaceutickém průmyslu. Svoji novou kariéru zahájil ve společnosti Zentiva, která v té době patřila pod farmaceutický gigant Sanofi. V Zentivě zastával pozici manažera globálních projektů a krátce také vedl oddělení vývoje léků ve slovenském Hlohovci během náročného období, kdy probíhalo vyčlenění podniku ze skupiny. V roce 2014 byl jmenován ředitelem pro výzkum a vývoj společnosti PRO.MED.CS, druhé největší farmaceutické firmy v České republice. Jiří se zaměřuje na optimalizaci a zlepšování firemních procesů tak, aby se nové léky dostávaly k pacientům co nejdříve. Do společnosti SOTIO nastoupil v roce 2019 jako provozní ředitel (Chief Operating Officer).

 

Kontakt

Jiří Lísal.jpg