Jens Hennecke

Jens Henecke.jpg

Jens Hennecke nastoupil do SOTIO jako Chief Business Officer v březnu 2015. Je zodpovědný za všechny aktivity společnosti v oblastech partnerských projektů, fúzí a akvizic, investic, strategických tržních analýz a duševního vlastnictví.

Jens vystudoval molekulární biologii a má 20leté zkušenosti v biofarmaceutickém odvětví, včetně uzavírání obchodních partnerství a akvizic. Dříve zastával funkci viceprezidenta pro obchodní rozvoj ve společnosti Micromet, Inc., která je kotovaná na burze cenných papírů Nasdaq. Během svého 12letého působení v Micrometu Jens realizoval několik obchodních dohod s farmaceutickými společnostmi týkajících se produktů a platformy BiTE (BiTE, bi-specific T cell engagers – třída syntetických protilátek využívaná v léčbě rakoviny). Rovněž zásadně přispěl k úspěšné akvizici Micrometu společností Amgen, která proběhla v roce 2012. Před nástupem do SOTIO působil ve své vlastní poradenské firmě jako konzultant pro různé evropské biotechnologické společnosti. V současné době rovněž zastává pozici neexekutivního člena představenstva švýcarské společnosti NBE-Therapeutics.

Jens vystudoval biologii na univerzitě v Göttingenu v Německu a obhájil doktorát na vysoké škole ETH ve švýcarském Curychu. V rámci postdoktorského výzkumu působil také na americké Harvardově univerzitě.

 

Kontakt

Jens Henecke.jpg