Axel-Rainer Hanauske

Axel-Rainer Hanauske.jpg

Prof. MUDr. Axel-Rainer Hanauske, Ph.D., MBA je profesorem medicíny na Technické univerzitě v Mnichově a držitelem atestací v oborech interní medicíny, hematologie, onkologie a paliativní péče. V současnosti působí jako konzultant v oborech onkologie a hematologie v rámci několika společností a vysokých škol se zaměřením na počáteční fáze vývoje léků, translační výzkum a individualizaci léčby.

Od roku 2006 pracoval Axel u globální farmaceutické společnosti Lilly na různých lékařských řídicích pozicích. Na starosti měl oblasti USA, Evropy, Austrálie, Nového Zélandu a Číny. Předtím působil jako přednosta Oddělení interní medicíny a onkologie v Nemocnici Sv. Jiří v německém Hamburku a zástupce vedoucího Divize hematologie a onkologie Technické univerzity v Mnichově. Působil rovněž jako profesor Katolické univerzity v Lovani v Belgii.

Axel zastával pozice ve statutárních orgánech a radách několika onkologických výzkumných organizací a studijních skupin, mj. Evropské organizace pro výzkum a léčbu rakoviny (EORTC), Středoevropské společnosti pro výzkum rakoviny (CESAR) a Skupiny pro počáteční fázi vývoje Německé společnosti pro boj proti rakovině (DKG).

Jeho výzkumný tým odhalil klinickou aktivitu přípravku pemetrexed/cisplatina ve vzácné formě onkologického onemocnění - mezoteliomu a stál u počátků klinického výzkumu využití tohoto přípravku u nemalobuněčného karcinomu plic. Axel je autorem či spoluautorem 209 vědeckých publikací, 167 recenzních prezentací a 319 konferenčních prezentací či posterů.

 
Axel-Rainer Hanauske.jpg