Klinické studie fáze I/II

V roce 2018 byla zahájena klinická studie fáze I/II (SP015) ověřující efekty kombinace přípravků DCVAC/PCa a ONCOS-102, která je zaměřena na pacienty s nádorovým onemocněním prostaty. Tato klinická studie v současné době probíhá na Urologické klinice Fakultní nemocnice v Motole v Praze.

Popis klinické studie fáze I/II

Klinická studie SP015 (Eudra CT: 2015-004314-15) je jednoramenné klinické hodnocení fáze I/II pro určení bezpečnosti a míry aktivace imunitního systému při podání kombinace aktivní buněčné imunoterapie DCVAC/PCa s adenovirem aktivujícím imunitní systém ONCOS-102 u pacientů s pokročilým metastatickým kastračně-rezistentním karcinomem prostaty. Tato klinická studie byla zahájena v květnu 2018 a bude do ní zařazeno maximálně 15 pacientů. Více informací naleznete na www.sukl.cz.

Zařadit pacienta do klinické studie může pouze lékař provádějící klinické posouzení hodnoceného přípravku SOTIO® DCVAC/PCa. Má-li pacient trpící nádorovým onemocněním prostaty zájem účastnit se klinické studie, může se obrátit na spolupracující klinické centrum.

Seznam spolupracujících léčebných center
Název centra Adresa Název oddělení Číslo studie
Fakultní nemocnice v Motole V Úvalu 84
Praha 5
150 06
Czech Republic
Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol SP015