Klinické studie

Od svého založení byla společnost SOTIO zadavatelem již 14 klinických studií zaměřených na různé druhy nádorových onemocnění. V současné době probíhá několik klinických studií hodnotících přípravky z produktového portfolia společnosti. SOTIO společně s partnerskými firmami pracuje na co nejrychlejším postupu těchto přípravků fázemi klinického vývoje směrem k jejich budoucímu uvedení na trh.