Pokročilé/metastázující pevné nádory

SOTIO je zadavatelem klinické studie fáze I/Ib (NCT04234113) hodnotící bezpečnost a předběžnou účinnost přípravku SO-C101 podávaného v monoterapii a v kombinaci s pembrolizumabem u vybraných pacientů s pokročilými/metastazujícími solidními nádory. Do studie bude zařazeno až 136 pacientů v předních světových zdravotnických centrech ve Francii (Institut Gustave Roussy), Španělsku (Vall d’Hebron Institute of Oncology) a USA (Yale Cancer Center a MD Anderson Cancer Center).