Pokročilé/metastázující pevné nádory

SOTIO je zadavatelem klinické studie fáze I/Ib (NCT04234113) hodnotící bezpečnost a předběžnou účinnost přípravku SOT101 (dříve SO-C101) podávaného v monoterapii a v kombinaci s pembrolizumabem u vybraných pacientů s pokročilými/metastazujícími solidními nádory. Do studie bude zařazeno až 136 pacientů v předních světových zdravotnických centrech ve Francii (Institut Gustave Roussy), Španělsku (Vall d’Hebron Institute of Oncology), USA (Yale Cancer Center a MD Anderson Cancer Center) a České republice (Masarykův onkologický ústav).