DCVAC

Nádorové onemocnění vaječníků

Klinická studie SOV01 (NCT02107937) je randomizovaná, otevřená, trojramenná multicentrická klinická studie fáze II, hodnotící vliv přidání DCVAC/OvCa k první linii standardní chemoterapie (karboplatina + paclitaxel) u žen s nově diagnostikovaným epiteliálním karcinomem vaječníků, po radikální operaci. Do této klinické studie bylo zařazeno celkem 136 pacientek v České republice, Německu a Polsku. 

Klinická studie SOV02 (NCT02107950) byla randomizovaná, otevřená, multicentrická klinická studie fáze II s paralelními skupinami, hodnotící vliv přidání DCVAC/OvCa ke standardní chemoterapii (karboplatina + gemcitabin) po prvním relapsu u žen s platina-senzitivním epiteliálním karcinomem vaječníků. Do této klinické studie bylo zařazeno celkem 71 pacientek.

Klinická studie SOV03 (NCT02107378) byla randomizovaná, otevřená, multicentrická klinická studie fáze II, s paralelními skupinami, hodnotící vliv přidání DCVAC/OvCa ke standardní chemoterapii po prvním relapsu u žen s platina-rezistentním epiteliálním karcinomem vaječníků. Do této klinické studie bylo zařazeno celkem 25 pacientek.

Klinická studie SOV06 (NCT03657966) je otevřená, jednoramenná, multicentrická klinická studie fáze II, hodnotící účinnost udržovací léčby přípravkem DCVAC/OvCa po léčbě standardní chemoterapií (karboplatina + gemcitabin nebo karboplatina + paclitaxel) po prvním relapsu u žen s platina-senzitivním epiteliálním karcinomem vaječníků. Do této klinické studie je zařazeno celkem 33 pacientek.

Nádorové onemocnění plic

Klinická studie SLU01 (NCT02470468) je randomizovaná, otevřená, trojramenná, multicentrická klinická studie fáze I/II s paralelními skupinami hodnotící bezpečnost a účinnost DCVAC/LuCa přidaného ke standardní chemoterapii (karboplatina a paklitaxel) v první linii +/- imunomodulancia (interferon-α a hydroxychlorochin) vs. standardní chemoterapie u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic ve stadiu IV (NSCLC). Do studie je v lékařských centrech v České a Slovenské republice zařazeno celkem 112 pacientů.

Nádorové onemocnění prostaty

SOTIO bylo zadavatelem rozsáhlé globální multicentrické studie fáze III ověřující bezpečnost a účinnost přípravku DCVAC/PCa u pacientů s karcinomem prostaty (NCT02111577). Do studie VIABLE (actiVe ImmunotherApy using dendritic cell-Based treatment for Late stage prostatE cancer) bylo zařazeno 1 182 pacientů z 22 zemí Evropy a USA, trpících nádorovým onemocněním prostaty.  

SOTIO ověřovalo bezpečnost a účinnost přípravku DCVAC/PCa u pacientů s nádorovým onemocněním prostaty v různých stádiích v pěti již dříve provedených klinických studiích. Více informací o každé z těchto studií naleznete zde: SP001, SP002, SP003, SP004, SP010. V roce 2018 byla zahájena klinická studie fáze I/II (SP015) ověřující účinky kombinace přípravků DCVAC/PCa a ONCOS-102, adenoviru aktivujícího imunitní systém.