IT/Process analyst

Shrnutí pracovní pozice

 • - funkční a systémová analýza svěřených aplikací a IT systémů
 • - komplexní přehled nad svěřenými aplikacemi a IT systémy včetně podílení se na jejich provozu a dalším rozvoji
 • - příprava vstupů pro vývoj (interní i externí) a validaci vyvinutých funkcí (dokumentace požadavků, součinnost s testovacím týmem)
 • - součinnost v rámci mapování business procesů napříč společností a společnostmi ve skupině
 • - koordinace interních zaměstnanců i externích (dodavatelských) účastníků v rámci pracovní činnosti
 • - komunikace a koordinace projektových aktivit s dodavateli
Místo výkonu práce je Praha

Klíčové činnosti

 • - úzká spolupráce se zástupci ostatních oddělení společnosti, pochopení jejich pracovních postupů a stávajících i budoucích potřeb a převedení těchto poznatků do zadání pro vývojové týmy
 • - spolupráce uvnitř IT týmu – koordinace s ostatními analytiky, testery a IT adminy
 • - komunikace na technické úrovni s IT zástupci i na „netechnické“ úrovni s business zástupci ostatních oddělení
 • - dokumentace business požadavků a jejich vizualizace nejen v procesních mapách
 • - mapování, analýza a popis výměny dat mezi systémy – integrace systémů
 • - koordinace interních i externích účastníků procesů, včetně kontroly dodržování definovaného časového plánu a rozpočtu daných aktivit
 • - řešení problémů a změn v rámci svěřených úkolů a agendy
 • - řízení / komunikování stavu všech prací souvisejících se svěřenou agendou IT řediteli
 • - příprava podkladů a prezentací pro management společnosti
 • - participace na technologických projektech souvisejících s upgrady systémů a aplikací

Kompetence, dovednosti

 • - vysoká úroveň odborných znalostí a praktické zkušenosti v oblasti obchodní analýzy / analýzy business procesů v rozsahu 2 – 4 let
 • - znalost modelování obchodních procesů (BPMN) a UML
 • - analytické myšlení
 • - samostatnost a schopnost vidět věci v širších souvislostech
 • - komunikativnost, vyjednávací dovednosti, schopnost argumentace a schopnost postavit se za preferované řešení
 • - schopnost a ochota týmové spolupráce
 • - zkušenosti s vedením schůzek a workshopů
 • - orientace na „klienta“ a výsledky, přátelské jednání a zájem plnit firemní cíle
 • - výhodou jsou předchozí zkušenosti v oblasti biotechnologie / farmakologie
 • - znalost GAMP 5/GCP výhodou
 • - zkušenosti v roli koordinace / vedení projektů výhodou
 • - velmi dobrá znalost anglického a českého jazyka (psaná i mluvená forma)

Mám zájem Apply