Aktuality

1 2 3 4 5 6 7 12 17 22
AKTUALITY

SOTIO zahájilo druhou část klinické studie SC103 hodnotící přípravek SO-C101 v kombinaci s pembrolizumabem u pacientů s pokročilými nádory

SOTIO, biotechnologická společnost vlastněná skupinou PPF, dnes oznámila první podání přípravku SO-C101 pacientovi v rámci právě zahájené druhé části klinické studie fáze 1/1b, hodnotící bezpečnost a předběžnou účinnost přípravku SO-C101 na bázi interleukinu IL-15 při léčbě pacientů s pokročilými nádory. Studie se nyní zaměřuje na hodnocení účinků SO-C101 v kombinaci s přípravkem pembrolizumab (PD-1 inhibitor). Klinické hodnocení probíhá ve spolupráci se společností Cytune Pharma.

AKTUALITY

Richard Sachse se stal ředitelem klinického vývoje společnosti SOTIO

SOTIO, biotechnologická společnost vlastněná skupinou PPF, dnes oznámila jmenování Dr. Richarda Sachseho, PhD, do funkce Chief Medical Officer (ředitel klinického vývoje). Doktor Sachse má více než 25 let zkušeností v biotechnologickém a farmaceutickém průmyslu jako lékař a vědec. Před jmenováním do nové pozice působil v SOTIO jako zástupce ředitele útvaru klinického vývoje.

AKTUALITY

Přípravek SO-C101 na bázi interleukinu 15 (IL-15) vykazuje u myší silný protinádorový účinek

SOTIO a Cytune Pharma, společnosti ze skupiny PPF, dnes představily nová preklinická data prokazující léčebný potenciál přípravku SO-C101 na bázi interleukinu IL-15 u různých typů nádorů. Data byla prezentována v rámci výročního setkání Americké asociace pro výzkum rakoviny AACR Annual Meeting 2020.