Společnosti SOTIO a NBE-Therapeutics podepsaly smlouvu o spolupráci s licenčním ujednáním pro vývoj nové generace protinádorových přípravků

20.10.2016
Zdroj: Tisková zpráva

Basilej, Švýcarsko a Praha, Česká republika – Biotechnologické společnosti NBE-Therapeutics AG a SOTIO a.s. dnes oznámily zahájení spolupráce na vývoji nové generace léčivých přípravků – konjugátů protilátky a léku (antibody-drug conjugates, ADC) – zaměřených na účinnější protinádorovou léčbu. Na základě této smlouvy budou NBE-Therapeutics a SOTIO spolupracovat na výzkumu, předklinickém vývoji a výrobě nových produktů ADC. Tyto produkty budou vycházet z patentovaných technologií společnosti NBE-Therapeutics v oblasti přípravy protilátek (Transpo-mAbTM) a jejich cílené konjugace s novými druhy toxinů s protinádorovým účinkem (technologie SMACTM). SOTIO pak bude mít celosvětově na starosti klinický vývoj, registraci a uvádění ADC přípravků na trh. 

Po uplatnění opčních práv ze strany SOTIO vznikne společnosti NBE-Therapeutics nárok na výplatu odměny za jejich uplatnění, jakož i na odměny za dosažení stanovených cílů a na podíl z čistých výnosů na celosvětovém prodeji finálních produktů. Firmě NBE-Therapeutics budou dále uhrazeny náklady vynaložené na výzkum a vývoj produktu ve spolupráci se společností SOTIO.

Součástí transakce je závazek skupiny PPF, vlastníka společnosti SOTIO, investovat 10 miliónů švýcarských franků do dalšího financování společnosti NBE-Therapeutics.

Vyjádření Ulfa Grawundera, generálního ředitele společnosti NBE-Therapeutics:

„Zahájení strategické spolupráce se společností SOTIO nás nesmírně těší. Toto partnerství potvrzuje kvalitu naší platformy ADC a umožní nám dále rozšiřovat naši produktovou linii ADC. Prokázané znalosti a zkušenosti společnosti SOTIO v klinickém vývoji nám pomohou posunout naši platformu ADC na vyšší úroveň.“

Vyjádření Ladislava Bartoníčka, generálního ředitele společnosti SOTIO a akcionáře PPF:

„Produktová platforma společnosti NBE-Therapeutics se zabývá v současnosti velmi atraktivní a nadějnou oblastí konjugátů protilátek a protinádorových toxinů. Společnost NBE-Therapeutics má velmi přesvědčivá preklinická data dokládající nadějný léčebný efekt, bezpečnost a kvalitu vyvíjených přípravků. Zároveň preklinická data ukazují, že tyto přípravky podporují vznik imunitní odpovědi proti nádorovým buňkám. Věříme, že tato platforma má předpoklady pro vznik nových a účinnějších přípravků pro léčbu onkologických pacientů.“

O společnosti NBE-Therapeutics AG
NBE-Therapeutics je soukromá švýcarská biotechnologická společnost se sídlem v Basileji. Vznikla v roce 2012 s vizí vyvíjet produkty ADC nové generace. Produkty budou následně klinicky testovány s cílem zlepšit léčebné možnosti onkologický pacientů. Společnost využívá vlastní platformy pokrývající všechny oblasti vývoje produktů ADC: patentovanou technologii Transpo-mAb DisplayTM pro přípravu nových protilátek, technologii v patentovém řízení SMAC-TechnologyTM pro specifickou konjugaci toxinů s protilátkami a inovativní toxin založený na antracyklinech. Společnost financují Boehringer Ingelheim Venture Fund a další soukromí investoři. Více informací o společnosti naleznete na http://www.nbe-therapeutics.com.

O firmě SOTIO
SOTIO je mezinárodní biotechnologická společnost, jejímž prostřednictvím skupina PPF buduje diverzifikované portfolio v oblasti biotechnologií založené na vlastním výzkumu a vývoji, spolupráci s partnery, licenčních dohodách, investicích, fúzích a akvizicích. Společnost vyvíjí nové léčebné terapie zaměřené na léčbu nádorových a autoimunitních onemocnění. Nejrozvinutějším projektem je vlastní platforma aktivní buněčné imunoterapie (ACI) na bázi dendritických buněk. SOTIO ověřuje bezpečnost a účinnost svých produktů DCVAC v rámci řady klinických hodnocení fáze I až III. SOTIO rovněž hledá další firmy či instituce vyvíjející nadějné léčebné onkologické postupy s cílem navázat spolupráci. Ve spolupráci se společností SOTIO jedna z jejích přidružených firem, francouzská Cytune Pharma, jež se zaměřuje na vývoj nových imunoterapeutik na léčbu nádorových onemocnění, v současné době připravuje zahájení klinického hodnocení fáze I svého přípravku RLI15. Společnost SOTIO působí v Evropě, USA, Číně a Rusku a má vlastní kapacity potřebné pro výzkum, klinický vývoj a uvedení produktů na trh. Pro další informace navštivte webové stránky společnosti na adresewww.sotio.com.

O skupině PPF
Skupina PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb, přes telekomunikace, biotechnologie, pojišťovnictví, maloobchodní služby, nemovitosti až po zemědělství. PPF působí v Evropě, Rusku, Asii a USA. Skupina vlastní aktiva převyšující 21,6 miliardy eur (k 31. 12. 2015). Více informací o skupině PPF je k dispozici na stránkách www.ppf.eu.