Společnost Cellestia Biotech získala od skupiny PPF a soukromých investorů financování ve výši 8 milionů švýcarských franků na další vývoj onkologického přípravku CB-103

26.01.2017
Zdroj: Tisková zpráva, Basilej, Švýcarsko

Basilej, Švýcarsko – 26. leden 2017 – Cellestia Biotech AG, soukromá biotechnologická společnost zaměřující se na protinádorová léčiva modulující signální dráhu NOTCH, dnes oznámila uzavření tří kol financování zajišťujícího kapitál v celkové výši 8 milionů švýcarských franků. Tento kapitál sestává z 0,5 milionu franků z kola A a 2,3 milionu franků z kola B, která proběhla v roce 2016, a z 5,2 milionu franků z kola financování C, jež bylo uzavřeno dnes. Posledního kola se zúčastnila skupina PPF spolu s několika dalšími soukromými investory. Získané finanční prostředky umožní společnosti Cellestia dále vyvíjet její hlavní přípravek CB-103, dovést jej do fáze klinického hodnocení a realizovat fázi I klinických zkoušek. Cílem je zahájit klinické hodnocení fáze I v průběhu roku 2017.

Hlavní produkt společnosti, CB-103, na rozdíl od dosud vyvíjených látek, zcela blokuje signalizaci přes takzvanou NOTCH signální dráhu, která hraje klíčovou roli v buněčné diferenciaci, růstu a přežívání buněk. Aktivace signální dráhy NOTCH navozená genetickými změnami může vést ke vzniku nádorového onemocnění. Klinické studie prokázaly, že nadměrná aktivace dráhy NOTCH souvisí s negativní prognózou u různých onkologických onemocnění. Vývoj CB-103 je zaměřen na léčbu leukémie, lymfomů a solidních nádorů souvisejících s poruchou signální dráhy NOTCH.

Působení CB-103 již bylo ověřeno v preklinickém testování. Jeho účinnost byla prokázána na různých zvířecích modelech a rovněž v laboratorních testech na leukemických buňkách pacientů trpících leukémií. Preklinické studie prokázaly slibnou účinnost CB-103 a příznivý bezpečnostní profil tohoto přípravku.

Michael Bauer, generální ředitel společnosti Cellestia, k tomu uvedl: „Vysoce si ceníme podpory našich investorů, kteří v loňském roce umožnili úspěšný start společnosti Cellestia a vývoj inhibitoru CB-103 a kteří nám pomohli rychle pokročit s naším hlavním produktem k fázi klinického hodnocení. Jsme rádi, že skupina PPF se stala institucionálním investorem, který náš vývoj nejen financuje, ale navíc přináší i své obchodní a odborné zkušenosti z klinického vývoje. Věříme, že díky této podpoře budeme schopni poskytnout tento nový způsob léčby pacientům co nejdříve.“

Dr. Jens Hennecke, ředitel obchodního rozvoje společnosti SOTIO, řekl: „Investice do společnosti Cellestia, která disponuje silným manažerským týmem a sítí vynikajících vědeckých spolupracovníků, je pro nás velice zajímavá. Preklinická data získaná v rámci výzkumu CB-103 prokázala, že zablokování signální dráhy NOTCH může být slibným způsobem léčby onkologických onemocnění. Doufáme, že během roku 2017 budeme moci zahájit klinické testování CB-103 u pacientů s nádorovými onemocněními.“

SOTIO je mezinárodní biotechnologická společnost, jejímž prostřednictvím skupina PPF buduje diverzifikované portfolio v oblasti biotechnologií založené na spolupráci s partnery, licenčních dohodách, investicích, fúzích a akvizicích. Na základě této dohody se představitel skupiny PPF stane členem správní rady společnosti Cellestia.

O společnosti Cellestia Biotech AG
Společnost Cellestia byla založena roku 2014 jako spin-off Švýcarského federálního technologického institutu v Lausanne, EPLF. Hlavním vyvíjeným přípravkem společnosti Cellestia je CB-103 – nový perorálně podávaný pan-NOCH inhibitor s unikátním mechanismem působení, zaměřený na léčbu pacientů trpících leukémií, lymfomy a pevnými tumory souvisejícími s poruchou signální dráhy NOTCH. Cellestia vlastní výhradní celosvětovou licenci na využívání duševního vlastnictví týkajícího se CB-103 a příbuzných přípravků, včetně jejich vývoje a uvádění na trh.

O skupině PPF
Skupina PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb přes telekomunikace, biotechnologie, nemovitosti, maloobchodní služby, pojišťovnictví až po zemědělství. PPF působí v Evropě, Rusku, Asii a USA. Skupina vlastní aktiva převyšující 24,2 miliardy eur (k 30. 6. 2016). Více informací o skupině PPF je k dispozici na stránkách www.ppf.eu.