SOTIO využilo opci a v rámci smlouvy se švýcarskou firmou NBE-Therapeutics zvolilo další cíl pro vývoj nových protinádorových přípravků ADC

07.11.2019
Zdroj: Tisková zpráva NBE-Therapeutics

Basilej, Švýcarsko a Praha, Česká republika – 7. listopadu 2019 Společnosti NBE-Therapeutics AG a SOTIO a.s. dnes oznámily, že SOTIO využilo svou opci a zvolilo druhý cíl pro vývoj nových protinádorových přípravků ADC (antibody-drug conjugates). NBE a SOTIO budou i u nově zvoleného cíle spolupracovat na vědeckém výzkumu, předklinickém vývoji a výrobě. Vývoj bude založen na platformě ADC vyvinuté a patentované firmou NBE. Platforma ADC umožňuje cílené dodání vysoce účinné chemoterapie do nádoru pomocí protilátek namířených na bílkoviny, které se vyskytují pouze na nádorových buňkách. SOTIO bude celosvětově zodpovědné za klinický vývoj, případnou budoucí registraci a uvedení produktů ADC na trh.

Dosavadní výsledky využití této platformy v preklinických testech jsou velmi pozitivní, a to jak v oblasti bezpečnosti, tak i účinnosti v řadě modelů nádorových onemocněních. Aktuálně nejpokročilejší je hlavní program NBE-002, který prošel úspěšně laboratorními testy. Očekává se, že první klinická studie fáze I, která se zaměří mimo jiné na nádorová onemocnění prsou a plic, zahájí nábor pacientů v prvním pololetí roku 2020.

NBE má nárok na smluvní odměnu za využití opce a v budoucnu v případě úspěchu i odměny za dosažené milníky a provize z komerčního prodeje. SOTIO bude rovněž hradit náklady výzkumu a vývoje vynaložené na straně NBE.

Dr. Ulf Grawunder, generální ředitel NBE-Therapeutics, k tomu řekl: „Jsme velmi rádi, že se SOTIO rozhodlo zúčastnit se druhého programu ADC v rámci dlouhodobé smlouvy o spolupráci. Vnímáme to jako potvrzení vysoké kvality naší ADC platformy, která umožní vývoj nových přípravků v řadě klinických studií. Spolupráce mezi NBE a SOTIO v minulých letech pomohla vylepšit a zefektivnit naši technologii, a proto se těšíme na její pokračování.“

„Na základě velmi slibných dat ze spolupráce s NBE na našem prvním společném programu SO-N102, i z dat z programu NBE-002 realizovaného našim partnerem, jsme se rozhodli pro pokračování spolupráce a její rozšíření na druhý program,“ dodává prof. Radek Špíšek, generální ředitel SOTIO. „Produktová platforma NBE se zaměřuje na klíčovou problematiku týkající se přípravků ADC, a má velký potenciál přinést pacientům s nádorovými onemocněními nové a efektivní možnosti léčby.“

O NBE-Therapeutics

NBE-Therapeutics je soukromá švýcarská biotechnologická společnost se sídlem v Basileji. Vznikla v roce 2012 s vizí vyvíjet produkty ADC nové generace. Produkty budou následně klinicky testovány s cílem zlepšit léčebné možnosti onkologický pacientů. Společnost využívá vlastní platformy pokrývající všechny oblasti vývoje produktů ADC: patentovanou technologii Transpo-mAb DisplayTM pro popis nových protilátek, technologii v patentovém řízení SMAC-TechnologyTM pro místně specifickou konjugaci různých dávek toxinů s protilátkami a novou, zvláště účinnou platformu založenou na antracyklinech. Společnost financují institucionální investoři Boehringer Ingelheim Venture Fund, skupina PPF a Novo Holdings, a další švýcarsští, němečtí a nizozemští individuální investoři. Více informací o společnosti NBE na www.nbe-therapeutics.com.

SOTIO

SOTIO je mezinárodní biotechnologická společnost, jejímž prostřednictvím skupina PPF buduje diverzifikované portfolio v oblasti biotechnologií založené na vlastním výzkumu a vývoji, spolupráci s partnery, licenčních dohodách, investicích, fúzích a akvizicích. Společnost vyvíjí nové léčebné terapie zaměřené na léčbu nádorových a autoimunitních onemocnění. Nejrozvinutějším projektem je vlastní platforma aktivní buněčné imunoterapie (ACI) na bázi dendritických buněk. SOTIO ověřuje bezpečnost a účinnost svých produktů DCVAC v rámci řady klinických hodnocení fáze I až III. SOTIO spolupracuje se švýcarskou NBE-Therapeutics na vývoji nových protinádorových přípravků na bázi konjugátu protilátky a léku (ADC), s francouzskou Cytune Pharma na vývoji nových imunoterapeutik na základě Interleukinu 15 (IL-15) určených pro léčbu nádorových onemocnění či s německým LDC a Institutem Maxe Plancka na vývoji léčiv zaměřených na metabolismus nádorových buněk. Společnost SOTIO působí v Evropě, USA, Číně a Rusku. Více informací na adrese www.sotio.com.