SOTIO prezentuje svůj klinický vývoj na nejprestižnějším odborném kongresu ASCO

03.06.2016
Zdroj: Press Release, Prague/Boston

SOTIO, biotechnologická společnost patřící do skupiny PPF, na nejprestižnějším světovém onkologickém kongresu ASCO (American Society of Clinical Oncology) v americkém Chicagu představuje program klinického vývoje přípravků DCVAC zaměřených na léčbu nádorových onemocnění. Na kongresu ASCO 2016, který probíhá od 3. do 7.6.2016, se společnost SOTIO prezentuje prostřednictvím vlastního výstavního stánku a seznámí mezinárodní odbornou veřejnost se svými 10 probíhajícími klinickými studiemi.

SOTIO vyvíjí nové přípravky zaměřené na léčbu nádorových a autoimunitních onemocnění. Společnost se v současné době soustředí především na výzkum a vývoj aktivní buněčné imunoterapie zaměřené na pacienty s nádorovým onemocněním prostaty pomocí přípravku DCVAC/PCa,
na pacienty s nádorovým onemocněním vaječníků pomocí přípravku DCVAC/OvCa a pacienty s nádorovým onemocněním plic pomocí přípravku DCVAC/LuCa. Vědecké a vývojové týmy společnosti také zkoumají možnosti využití aktivní buněčné imunoterapie pro pacienty s dalšími onemocněními.

Každoroční kongres ASCO je jednou z největších a nejprestižnějších vzdělávacích a vědeckých akcí
v onkologii. Pětidenní akce (3.6. – 7.6.2016) umožňuje lékařům a vědcům prezentovat výsledky výzkumu onkologickým odborníkům z celého světa. Kongresu se účastní okolo 30.000 návštěvníků. Aktuální výsledky výzkumu a klinických studií prezentované na ASCO každoročně představují pokrok dosažený v boji proti nádorovým onemocněním. Návštěvníci kongresu ASCO budou moci navštívit stánek SOTIO (hala A, č. 22 105) a dozvědět se více informací o výzkumu a klinickém vývoji této firmy.

O klinických studiích přípravku DCVAC:

V roce 2014 SOTIO zahájilo studii VIABLE – III. fázi mezinárodního klinického hodnocení aktivní buněčné imunoterapie v léčbě pacientů s karcinomem prostaty (přípravek DCVAC/PCa). Studie zařazuje pacienty z 20 evropských zemí a USA. Vedle studie VIABLE v současnosti probíhá dalších pět klinických hodnocení fáze II pro pacienty s nádorovým onemocněním prostaty a tři klinická hodnocení fáze II pro pacientky s nádorovým onemocněním vaječníků (přípravek DCVAC/OvCa). Na konci roku 2014 bylo rovněž zahájeno klinické hodnocení přípravku DCVAC/LuCa pro pacienty s nádorovým onemocněním plic.

Přípravek DCVAC je aktivní buněčná imunoterapie, která se vyrábí pro každého pacienta individuálně; využívá pacientovy dendritické buňky (jsou součástí imunitního systému) k vyvolání imunitní reakce proti nádorovým antigenům.