SOTIO prezentuje globální klinickou studii léčby karcinomu prostaty přípravkem DCVAC/PCa (VIABLE) na nejprestižnějším odborném kongresu ASCO

26.05.2015
Zdroj: Tisková zpráva Praha / Boston

SOTIO, biotechnologická společnost patřící do skupiny PPF, bude na nejprestižnějším světovém onkologickém kongresu ASCO (American Society of Clinical Oncology) v americkém Chicagu prezentovat design, metody a cíle mezinárodní studie VIABLE, fáze III klinického hodnocení aktivní buněčné imunoterapie v léčbě pacientů s karcinomem prostaty přípravkem DCVAC/PCa.

SOTIO vyvíjí nové léčivé přípravky zaměřené na léčbu nádorových a autoimunitních onemocnění. Společnost se v současné době soustředí především výzkum a vývoj aktivní buněčné imunoterapie zaměřené na pacienty s nádorovým onemocněním prostaty pomocí přípravku DCVAC/PCa, na pacienty s nádorovým onemocněním vaječníků pomocí přípravku DCVAC/OvCa a pacienty s nádorovým onemocněním plic pomocí přípravku DCVAC/LuCa. Vědecké a vývojové týmy společnosti také zkoumají možnosti využití aktivní buněčné imunoterapie pro pacienty s dalšími onemocněními.

Na kongresu ASCO 2015 se bude společnost SOTIO prezentovat prostřednictvím vlastního výstavního stánku a seznámí mezinárodní odbornou veřejnost s klinickou studií hodnotící její autologní imunoterapii založenou na využití dendritických buněk:

  • Vakcinace autologními dendritickými buňkami (přípravek DCVAC/PCa) přidaná
    k chemoterapii přípravkem docetaxel v rámci dvojitě zaslepené randomizované klinické studie fáze III u mužů s pokročilým karcinomem prostaty (mCRPC)

Nicholas J. Vogelzang, ředitel urologického výzkumného programu US Oncology Research a hlavní koordinátor klinické studie VIABLE, zdůraznil: “Chemoterapie s pomocí docetaxelu je standardem péče o pacienty s pokročilým nádorovým onemocněním prostaty od roku 2003. Navzdory řadě klinických studií fáze III se zatím nepodařilo najít efektivnější metodu léčby. Vzhledem k účinnosti imunoterapie na bázi autologních dendritických buněk věříme, že může pomoci zlepšit výsledky léčby docetaxelem. Klinická studie rychle nabírá pacienty, kteří tuto novou příležitost vítají.”

Radek Špíšek, ředitel pro vědu a výzkum společnosti SOTIO, k probíhající studii řekl: „Pokud chceme být v léčbě pokročilých stádií nádorových onemocnění úspěšní, je důležité vědět, zda by měla být protinádorová imunoterapie kombinována s dalšími léčebnými postupy, např. chemoterapií. V souladu s touto strategií jsme navrhli klinickou studii kombinované chemo-imunoterapie, která testuje kombinaci standardní léčby chemoterapií s imunoterapií na bázi dendritických buněk pomocí přípravku DCVAC/PCa. Věříme, že výsledky naší klinické studie VIABLE potvrdí naše očekávání od takovéto kombinace a že naše nová metoda rozšíří možnosti léčby pacientů trpících touto zákeřnou nemocí.“

Každoroční kongres ASCO je jednou z největších a nejprestižnějších vzdělávacích a vědeckých akcí v onkologii. Pětidenní akce (29.5. – 2.6.2015) umožňuje lékařům a vědcům prezentovat výsledky výzkumu onkologickým odborníkům z celého světa. Kongresu se účastní více než 30.000 návštěvníků. Aktuální výsledky výzkumu a klinických studií prezentované na ASCO každoročně představují pokrok dosažený v boji proti nádorovým onemocněním. Návštěvníci kongresu ASCO budou moci navštívit stánek SOTIO (č. 20 141) a dozvědět se více informací o výzkumu a klinickém vývoji této firmy.

O klinické studii VIABLE:

SP005 VIABLE: Randomizovaná, dvojitě zaslepená, multicentrická studie fáze III s paralelními skupinami pacientů, určená k vyhodnocení účinnosti a bezpečnosti přípravku DCVAC/PCa v porovnání s placebem u mužů indikovaných k chemoterapii metastatického kastračně-rezistentního karcinomu prostaty.

Více informací ke studii je k dispozici na internetových stránkách www.viablestudy.com.  

O přípravku DCVAC/PCa:

DCVAC/PCa byl prvním přípravkem, který společnost SOTIO zařadila do klinických hodnocení. DCVAC/PCa
je aktivní buněčná imunoterapie pro pacienty s karcinomem prostaty, která je v současné době hodnocena v několika klinických studiích; DCVAC/PCa se vyrábí pro každého pacienta individuálně; využívá pacientovy dendritické buňky (jsou součástí imunitního systému) k vyvolání imunitní reakce proti nádorovým antigenům. Fáze I a II klinických hodnocení, kterých se účastní několik stovek pacientů s karcinomem prostaty v různých stadiích pokročilosti, naznačují slibné předběžné výsledky.

Vedle studie VIABLE v současnosti probíhá dalších pět klinických hodnocení fáze II pro pacienty s nádorovým onemocněním prostaty a tři klinická hodnocení fáze II pro pacientky s nádorovým onemocněním vaječníků (přípravek DCVAC/OvCa). Na konci roku 2014 bylo rovněž zahájeno klinické hodnocení přípravku DCVAC/LuCa pro pacienty s nádorovým onemocněním plic.