SOTIO prezentovalo pozitivní finální data z fáze II klinické studie zaměřené na nádory vaječníků na výročním kongresu ASCO 2021

04.06.2021
Zdroj: Tisková zpráva

SOTIO, biotechnologická společnost vlastněná skupinou PPF Group, dnes na výročním kongresu Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology – ASCO) prezentovala finální data včetně tzv. biomarkerů z klinické studie SOV01 hodnotící přípravek DCVAC/OvCa. DCVAC/OvCa je testován jako součást léčby první linie u pacientek s nádorovým onemocněním vaječníků. Prezentované výsledky prokazují účinnost a bezpečnost přípravku v kombinaci s chemoterapií u pacientek s nově diagnostikovaným karcinomem vaječníků a jsou základem pro potenciální další výzkum ve větších klinických studiích. 

Hlavní závěry z klinické studie SOV01 prezentované na největším kongresu svého druhu na světě jsou:

  • Léčba pomocí přípravku DCVAC/OvCa byla bezpečná a dobře snášená.
  • Léčba přípravkem DCVAC/OvCa významně prodloužila přežití bez progrese onemocnění (PFS) u pacientek s karcinomem vaječníků po předchozím chirurgickém odstranění; byl rovněž zaznamenán trend v prodloužení celkového přežití (overall survival, OS).
  • Medián celkového přežití zatím nebyl za dobu sledování (66 měsíců) dosažen.
  • U skupiny pacientek s nízkou úrovní spontánní imunitní reakce vůči nádoru charakterizovanou velmi malým počtem cytotoxických CD8+ T lymfocytů v nádorové tkáni, vedla léčba pomocí DCVAC/OvCa k významnému zlepšení klinických parametrů zahrnujících:
    • výrazné zlepšení celkového přežití – medián OS zatím nebyl dosažen ve skupině pacientek, kterým byl aplikován DCVAC/OvCa, ve srovnání s 31 měsíci zaznamenanými u pacientek léčených standardní léčbou;
    • přežití bez progrese onemocnění (PFS) bylo prodlouženo o 6 měsíců ve srovnání se standardní léčbou.
  • DCVAC/OvCa podporuje protinádorovou imunitu, zejména u pacientek, jejichž nádory nejsou dostatečně rozpoznávány imunitním systémem. 

"Prezentované výsledky ze studie fáze 2 hodnotící přípravek DCVAC/OvCa prokazují, že naši platformu zdokonalené imunoterapie pro léčbu nádorových onemocnění vyvíjíme správným směrem," řekl profesor Radek Špíšek, generální ředitel SOTIO. "Naše výsledky naznačují potenciálně silný účinek přípravku DCVAC/OvCa u pacientek s nádorovým onemocněním vaječníků, jejichž nádory nejsou dostatečně rozpoznávány imunitním systémem a u kterých doposud klinické studie s jinými typy imunoterapie nedosáhly uspokojivých výsledků. V současné době zvažujeme další vývoj této výjimečné produktové platformy."

Přípravky DCVAC jsou založeny na platformě aktivní buněčné imunoterapie navržené tak, aby měly vyšší účinnost ve srovnání s předchozími generacemi terapií na bázi dendritických buněk. DCVAC se oproti nim odlišuje hlavně tím, že se zaměřuje na více nádorových antigenů a dlouhodobou aktivaci protinádorové imunitní odpovědi.

Prezentované materiály jsou k dispozici zde. Záznam ústní prezentace bude umístěn také v online mediální knihovně kongresu ASCO Media Library. Abstrakt je k dispozici zde: https://meetinglibrary.asco.org/record/195562/abstract

Každoroční kongres ASCO je jednou z největších a nejprestižnějších vzdělávacích a vědeckých akcí v onkologii. Umožňuje lékařům a vědcům prezentovat výsledky výzkumu onkologickým odborníkům z celého světa. Aktuální výsledky výzkumu a klinických studií prezentované na ASCO každoročně představují pokrok dosažený v boji proti nádorovým onemocněním.

O klinické studii SOV01: 

Klinická studie SOV01 je randomizovaná, otevřená, trojramenná multicentrická klinická studie fáze II, hodnotící efekt přidání DCVAC/OvCa ke standardní chemoterapii (karboplatina + paclitaxel) v léčbě první linie žen s nově diagnostikovaným epiteliálním karcinomem vaječníků po radikální operaci.