SOTIO bude prezentovat výsledky preklinického výzkumu protinádorového přípravku SOT102 na bázi ADC na kongresu AACR 2021

06.04.2021
Zdroj: Tisková zpráva

SOTIO, biotechnologická společnost vlastněná skupinou PPF, dnes oznámila, že bude prezentovat výsledky svého vědeckého preklinického výzkumu přípravku SOT102 na výročním zasedání Americké asociace pro výzkum rakoviny (AACR 2021). SOT102 je přípravek na bázi platformy tzv. antibody-drug conjugates (ADC), která umožňuje cílené dodání vysoce účinné chemoterapie do nádorových buněk pomocí protilátek rozpoznávajících proteiny, které se na jejich povrchu ve zvýšeném množství vyskytují. 

SOT102 (dříve SO-N102) se váže na protein CLDN18.2 a jedná se o konjugát založený na zcela nové patentované, vysoce specifické monoklonální protilátce, na níž je navázáno chemoterapeutikum se silnou protinádorovou aktivitou. Terapeutický potenciál přípravku SOT102 byl prokázán v myších experimentech na modelech nádorů, pocházejících zejména od pacientů s karcinomem žaludku a slinivky břišní.

Podrobné informace o prezentaci:
Název: SOT102, a novel CLDN18.2-targeting antibody-drug conjugate with strong anti-tumor effect in various solid tumors expressing low target levels
Číslo posteru: 1204
Sekce: PO.ET01.05 - New Targets
Prezentující:  Lenka Kyrych Sadílková, Ph.D.
Datum a čas:  sobota 10. dubna 2021, 8:30 – 11:59 EST (16:30 – 17:59 CET)

Detailní výsledky budou k dispozici po zahájení prezentace na internetových stránkách www.sotio.com.

Výroční zasedání AACR je nejvýznamnější každoroční setkání odborníků z celého světa, kteří se věnují výzkumu a vývoji nových metod léčby nádorových onemocnění. Letošní zasedání se koná virtuálně ve dnech 10. až 15. dubna a 17. až 21. května 2021.