SOTIO bude prezentovat na prestižní konferenci AACR 2018 předklinická data o SO-C101, nově vyvíjené metodě léčby nádorových onemocnění

10.04.2018
Zdroj: Tisková zpráva, Praha

SOTIO, biotechnologická společnost vlastněná skupinou PPF Group dnes oznámila, že na nadcházející Výroční konferenci Americké asociace pro výzkum nádorových onemocnění AACR 2018 (American Association for Cancer Research – AACR) bude prezentovat poster s předklinickými daty vyhodnocujícími nově vyvíjený protinádorový přípravek SO-C101 (RLI-15). Konference AACR se bude konat od 14. do 18. dubna 2018 v Chicagu ve státě Illinois.

Poster, který byl schválen odbornou komisí AACR, bude vystaven jako součást sekce Immunomodulatory Agents and Interventions. Souhrnné informace o obsahu prezentace jsou dostupné na webových stránkách AACR.

Předklinická data ukazují několik pozitivních účinků SO-C101 v oblasti vyvolávání protinádorové imunity, včetně kombinované léčby SO-C101 s protilátkami anti-PD1, která u myší vedla v 70 % případů ke kompletnímu vymizení nádoru prostaty. SO-C101 také vyvolává pozitivní aktivaci lymfocytů u opic. Působení přípravku SO-C101 bylo testováno rovněž v laboratorním prostředí na lidských buňkách, přičemž testy prokázaly jeho silnější účinky ve srovnání s přípravky IL-2 a IL-15.

SO-C101

Přípravek SO-C101 je vyvíjen ve spolupráci s firmou Cytune Pharma, sesterskou společností SOTIO. SO-C101 (RLI-15) je fúzní protein IL-15 a IL-15Rα. Jedná se o nový imunoterpautický přístup s potencionálními využitím uřady onkologických onemocnění. V předklinických experimentech se ukázalo, že SO-C101 stimuluje a vyvolává tvorbu imunitních efektorových buněk jako jsou cytotoxické buňky T a NK, ale nestimuluje imunoinhibitory regulační T lymfocyty. Experimenty ukázaly, že SO-C101 je ve srovnání s nemodifikovaným IL-15 nebo IL-2 účinější a je buňkami lépe tolerovaný. SO-C101 a jiné přípravky na této bázi umožňují realizovat kombinace s dalšími imunoterapeutickými strategiemi, včetně tzv. checkpoint inhibitorů. SOTIO má v plánu zahájit první klinickou studii zařazující pacienty s nádorovými onemocněními na počátku roku 2019.