SOTIO bude prezentovat finální výsledky studie DCVAC/OvCa na výročním setkání Společnosti pro gynekologickou onkologii (SGO 2019)

07.03.2019
Zdroj: Tisková zpráva, Praha

SOTIO, biotechnologická společnost vlastněná skupinou PPF, dnes oznámila, že bude prezentovat konečná statistická data z klinické studie SOV02 hodnotící přípravek DCVAC/OvCa na plenární sekci 50. výročního setkání Společnosti pro gynekologickou onkologii (SGO) zaměřeného na nádorová onemocnění u žen. Prezentace proběhne v rámci kongresu SGO 2019 v úterý 19. března na Havaji. Finální analýza dat ze studie SOV02 potvrdila nadějné výsledky účinnosti přípravku DCVAC/OvCa u pacientek s karcinomem vaječníků po první recidivě. DCVAC/OvCa je produkt aktivní buněčné imunoterapie využívající vlastní dendritické buňky pacientů zaměřený na pacientky s nádorovým onemocněním vaječníků.

Informace k prezentaci na plenární sekci SGO 2019:

Název: Dendritic cell-based immunotherapy (DCVAC/OvCa) with chemotherapy in patients with platinum-sensitive, relapsed, epithelial ovarian carcinoma: Survival analysis of a phase II, open-label, randomized, multicenter trial (study SOV02) [Imunoterapie s využitím dendritických buněk (DCVAC/OvCa) kombinovaná s chemoterapií, u pacientek s platina-senzitivním recidivujícím epiteliálním karcinomem vaječníků: Analýza celkového přežití pacietnek v klinické studii fáze II (SOV02)]

Sekce: Scientific Plenary VI: Immunotherapy: Treatment, Trials, Toxicity [Vědecká plenární sekce VI: Imunoterapie: Léčba, Klinické studie, Toxicita]

Termín: Úterý 19. března 2019 od 7:45 do 9:00 hodin

Místo: Kamehameha 3, kongres SGO, Havaj

Prezentující: Prof. MUDr. David Cibula, Ph.D, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, bývalý prezident Evropské společnosti gynekologické onkologie (European Society of Gynaecological Oncology – ESGO), hlavní investigátor studie SOV02

Další podrobnosti a obsah prezentace budou zveřejněny po prezentaci studie SOV02 na SGO 2019.

O klinické studii SOV02:

Klinická studie SOV02 je randomizovaná, otevřená, multicentrická klinická studie fáze II s paralelními skupinami, hodnotící vliv přidání DCVAC/OvCa ke standardní chemoterapii (karboplatina + gemcitabin) po prvním relapsu u žen s platina-senzitivním epiteliálním karcinomem vaječníků.

O přípravku DCVAC:

DCVAC je přípravek aktivní buněčné imunoterapie, který se vyrábí pro každého pacienta individuálně s využitím pacientových dendritických buňek (jsou součástí imunitního systému) k vyvolání imunitní odpovědi proti nádorovým antigenům. SOTIO vyvíjí tři hodnocené léčivé přípravky využívající platformu DCVAC, určené pro různé druhy nádorových onemocnění v různých stádiích – DCVAC/OvCa pro pacientky s nádorovým onemocněním vaječníků, DCVAC/PCa pro pacienty s karcinomen prostaty a DCVAC/LuCa pro pacienty s karcinomem plic.

Společnost v současné době ověřuje bezpečnost a účinnost hodnocených léčivých přípravků DCVAC v řadě klinických studií ve fázích I až III.

O SGO:

Společnost gynekologické onkologie (Society of Gynecologic Oncology – SGO) je největší celosvětová odborná lékařská společnost sdružující lékařské odborníky specializované na oblast gynekologických nádorových onemocnění. SGO přispívá k dosahování pokroku v oblasti péče o ženy s nádorovým onemocněním podporou výzkumu, poskytováním vzdělávání, zvyšováním úrovně praxe, poskytováním podpory pacientkám a jejich rodinám či spoluprací s mezinárodními organizacemi. SGO má kolem 2000 členů, kteří reprezentují všechny specializace v rámci gynekologické onkologie na mezinárodní úrovni.