SOTIO bude prezentovat finální data z fáze I/II klinické studie DCVAC/LuCa na výročním kongresu ASCO 2019

20.05.2019
Zdroj: Tisková zpráva, Praha

SOTIO, biotechnologická společnost vlastněná skupinou PPF Group, dnes oznámila že bude prezentovat finální data z klinické studie SLU01 hodnotící přípravek DCVAC/LuCa na 55. výročním kongresu Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology – ASCO) v Chicagu, 2. června 2019. Finální analýza dat ze studie SLU01 potvrdila nadějné výsledky účinnosti DCVAC/LuCa, přípravku aktivní buněčné imunoterapie, u pacientů v pokročilém stádiu nemalobuněčného karcinomu plic.

SOTIO se bude na největší světové onkologické konferenci ASCO 2019 (konané od 31. května do 4. června 2019) prezentovat také vlastním výstavním stánkem (číslo 5147), kde odborné mezinárodní komunitě představí celé portfolio běžících i plánovaných klinických i preklinických projektů.

Podrobnosti prezentace SOTIO na ASCO konferenci:

Prezentace posteru v sekci „Lung Cancer—Non-Small Cell Metastatic” (Nemalobuněčný metastatický karcinom plic)

Název: Dendritic-cell vaccine (DCVAC) with first-line chemotherapy in patients with stage IV NSCLC: Final analysis of phase II, open label, randomized, multicenter trial (Vakcína z dendritických buněk (DCVAC) kombinovaná s chemoterapií první linie u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic ve stadiu IV: Finální analýza klinické studie fáze II).

Sekce: Lung Cancer—Non-Small Cell Metastatic (Nemalobuněčný metastatický karcinom plic)

Datum a čas: neděle 2. června od 8:00 to 11:00

Location: Hala A, Poster Board #362

Prezentující: MUDr. Libor Havel, Fakultní Thomayerova nemocnice (Praha), hlavní investigátor klinické studie SLU01

Abstrakt s finálními daty klinické studie SLU01 hodnotící léčebný přípravek DCVAC/LuCa, zaměřený na pacienty s nemalobuněčným karcinomem plic, je k dispozice online zde: Abstract 9039.

O klinické studii SLU01:

SLU01 je randomizovaná, otevřená, trojramenná, multicentrická klinická studie fáze I/II s paralelními skupinami hodnotící bezpečnost a účinnost DCVAC/LuCa přidaného ke standardní chemoterapii (karboplatina a paklitaxel) v první linii +/- imunomodulancia (interferon-α a hydroxychlorochin) vs. standardní chemoterapie u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic ve stadiu IV (NSCLC).

O přípravku DCVAC:

DCVAC je přípravek aktivní buněčné imunoterapie, který se vyrábí pro každého pacienta individuálně s využitím pacientových dendritických buňek (jsou součástí imunitního systému) k vyvolání imunitní odpovědi proti nádorovým antigenům. SOTIO vyvíjí tři hodnocené léčivé přípravky využívající platformu DCVAC, určené pro různé druhy nádorových onemocnění v různých stádiích – DCVAC/OvCa pro pacientky s nádorovým onemocněním vaječníků, DCVAC/PCa pro pacienty s karcinomen prostaty a DCVAC/LuCa pro pacienty s karcinomem plic. Společnost v současné době ověřuje bezpečnost a účinnost hodnocených léčivých přípravků DCVAC v řadě klinických studií ve fázích I až III.