Skupina PPF ve spolupráci se SOTIO získala menšinový podíl v biotechnologické společnosti Cytune Pharma

04.02.2015
Zdroj: PPF Group N.V. - Press Release

Skupina PPF získala podstatný menšinový podíl v Cytune Pharma SAS, francouzské biotechnologické společnosti zabývající se výzkumem a vývojem nových léčebných postupů zaměřených na posílení imunitní reakce u nádorových a infekčních chorob. Platformu Cytune, založenou na modifikovaném interleukinu 15 (IL-15), je navíc možno kombinovat s dalšími imunoterapeutickými strategiemi, včetně protilátek proti inhibičním receptorům.

Akvizice potvrzuje zaměření skupiny PPF na biotechnologie jako jednu z klíčových strategických vývojových oblastí. Smluvní strany se dohodly, že nebudou zveřejňovat kupní cenu a další detaily transakce.

PPF je v současné době aktivní v sektoru biotechnologií prostřednictvím svého většinového podílu ve společnosti SOTIO a investice do OriBase Pharma, biotechnologické společnosti zaměřující se na vývoj nových možností cílené léčby agresivních onkologických onemocnění.

PPF se rovněž zavázala financovat výzkum a vývoj společnosti Cytune Pharma vztahující se na její klíčovou vyvíjenou látku i na další aktivity spojené s její vývojovou platformou. 

„Akvizice Cytune Pharma znamená další diverzifikaci našeho portfolia činností v oblasti výzkumu a klinického vývoje a přináší potencionální synergický efekt s výzkumnými a vývojovými programy firem SOTIO a OriBase Pharma. Doufáme, že budeme schopni dovést výsledky vývoje firmy Cytune do stádia klinického vývoje a na trh s cílem pomoci pacientům trpícím těmito zákeřnými chorobami,“ říká Ladislav Bartoníček, akcionář skupiny PPF a člen vrcholového vedení zodpovědný za oblast biotechnologií.

Společnost SOTIO v současné době vyvíjí přípravky na léčbu rakoviny prostaty, vaječníků a plic. Výzkum a vývoj firmy Cytune Pharma je zaměřen na široké portfolio nových imunoterapeutických přípravků, zejména pro léčbu nádorových onemocnění. Jeho hlavní produkt vychází z vlastního imunologického výzkumu: jde o bílkovinu, která napodobuje funkci IL-15, proteinu, který je velmi důležitý pro aktivaci protinádorové imunitní reakce.

„Zázemí PPF a SOTIO jako strategických investorů představuje pro Cytune příležitost
k transformaci a dalšímu rozvoji. Zkušenosti SOTIO v oboru ve spojení s finančními zdroji skupiny PPF pomohou urychlit vývoj a expanzi portfolia našich produktů na bázi IL-15. Naším cílem je v následujících letech vyvinout nové imunomodulační látky a testovat je v klinických studiích,“ říká Dr. David Béchard, prezident a zakladatel Cytune Pharma.

Poznámky pro editory

Skupina PPF
Skupina PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb, přes telekomunikace, nemovitosti, maloobchodní služby, pojišťovnictví, těžbu nerostů a zemědělství až po biotechnologie. PPF působí v Evropě, Rusku, Asii a USA. Skupina vlastní aktiva přesahující
24 miliardy EUR (k 30. 6. 2014).

SOTIO
SOTIO je mezinárodní biotechnologická společnost vyvíjející nové přípravky zaměřené na léčbu nádorových a autoimunitních onemocnění. Společnost se věnuje výzkumu vlastní platformy aktivní buněčné imunoterapie na bázi dendritických buněk s cílem významně zlepšit a zpřístupnit možnosti této léčby pacientům. Ve vlastním špičkově vybaveném pracovišti společnosti SOTIO
v Praze se přední vědecké kapacity věnují výzkumu role dendritických buněk při aktivaci imunitního systému a ověření jejich bezpečnosti a účinnosti v rámci klinických hodnocení. Společnost SOTIO působí v Evropě, USA, Číně a Rusku. Pro další informace navštivte webové stránky společnosti na adrese
www.sotio.com

Cytune Pharma
Cytune Pharma se zabývá výzkumem a vývojem nových imunoterapeutik, která specificky aktivují složky imunitního systému zodpovědné za protinádorovou imunitní odpověď. Hlavním produktem Cytune Pharma je RLI, fúzní bílkovina mezi IL-15 a jeho receptorem IL-15Ra. Cytune dále vyvíjí konjugáty RLI s dalšími molekulami, které jsou používány pro léčbu nádorových onemocnění nebo jsou ve stádiu klinických studií. Technologie společnosti Cytune byla původně vyvinuta akademickým týmem Dr. Yannicka Jacquese z pracoviště INSERM U892 v Nantes ve Francii. Společnost byla založena v roce 2007. Pro více informací navštivte webové stránky společnosti na adrese
www.cytunepharma.com