Přípravek DCVAC/OvCa firmy SOTIO významně zlepšuje přežití u pacientek s karcinomem vaječníků

19.03.2019
Zdroj: Tisková zpráva, Honolulu/Praha

  • Přípravek DCVAC/OvCa snižuje riziko smrti při léčbě nádorového onemocnění vaječníků v pokročilejším stádiu o 62 %.
  • Celkové přežití pacientek se zvýšilo výrazně o 13,4 měsíce. Průměrný čas do progrese onemocnění se prodloužil o 1,8 měsíce. 
  • SOTIO plánuje zahájení velké mezinárodní klinické studie fáze III hodnotící přípravek DCVAC/OvCa.

SOTIO, biotechnologická společnost vlastněná skupinou PPF, dnes prezentovala výsledky klinické studie SOV02 hodnotící přípravek aktivní buněčné imunoterapie DCVAC/OvCa u pacientek s nádorovým onemocněním vaječníků. Finální analýza studie SOV02 ukazuje, že DCVAC/OvCa podstatně snižuje riziko úmrtí ve srovnání s pacientkami, které nebyly léčeny přípravkem DCVAC/OvCa. Hlavní investigátor studie, profesor David Cibula z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, prezentoval výsledky studie SOV02 během dnešního plenárního zasedání na 50. výroční konferenci SGO 2019, která je největší gyneko-onkologickou konferencí na světě. 

V klinické studii SOV02 pacientky s pokročilejším stádiem nádorového onemocnění vaječníků dostávaly přípravek DCVAC/OvCa v kombinaci s chemoterapií. Ve srovnání s pacientkami, které přípravek nedostávaly, se riziko smrti snížilo o 62 %. Díky kombinaci imunoterapie s chemoterapií se dvou let od zahájení léčby dožilo 73 procent pacientek oproti 41 procentům u těch, které dostávaly pouze chemoterapii. Výsledky celkového přežití jsou statisticky významné. Čas do progrese onemocnění (Progression Free Survival – PFS) se zvýšil z 9,5 na 11,3 měsíců. Léčba přípravkem DCVAC/OvCa nevykázala žádné významné vedlejší účinky.

Finální analýza dat z klinické studie SOV02 ukázala, že pacientky s recidivou karcinomu vaječníků, kterým byl podáván přípravek DCVAC/OvCa, žijí podstatně déle než pacientky v kontrolní skupině. Tyto výsledky si stojí velmi dobře v silně konkurenčním prostředí klinického vývoje,“ vysvětluje profesor David Cibula ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, bývalý prezident Evropské společnosti gynekologické onkologie (European Society of Gynaecological Oncology – ESGO) a hlavní investigátor studie SOV02.

Profesor Radek Špíšek, generální ředitel společnosti SOTIO, uvedl: “Jsme velmi rádi, že výsledky studie SOV02 v pokročilejším stádiu nádorového onemocnění vaječníků potvrdily nadějná data ze studie SOV01 v časnějším stádiu, prezentovaná na prestižní onkologické konferenci ASCO 2018. Ve spolupráci s evropskou organizací gyneko-onkologů ENGOT nyní připravujeme klíčovou mezinárodní klinickou studii fáze III, která bude navazovat na výsledky studií fáze II. Věříme, že budeme v budoucnu schopni výsledky našeho klinického vývoje přispět k rozšíření možností léčby tohoto závažného zhoubného onemocnění.”

Další podrobnosti o výsledcích klinické studie SOV02 naleznete v prezentaci níže.

O klinické studii SOV02:

Klinická studie SOV02 je randomizovaná, otevřená, multicentrická klinická studie fáze II s paralelními skupinami, hodnotící vliv přidání DCVAC/OvCa ke standardní chemoterapii (karboplatina + gemcitabin) po prvním relapsu u žen s platina-senzitivním epiteliálním karcinomem vaječníků.

O přípravku DCVAC:

DCVAC je přípravek aktivní buněčné imunoterapie, který se vyrábí pro každého pacienta individuálně s využitím pacientových dendritických buňek (jsou součástí imunitního systému) k vyvolání imunitní odpovědi proti nádorovým antigenům. SOTIO vyvíjí tři hodnocené léčivé přípravky využívající platformu DCVAC, určené pro různé druhy nádorových onemocnění v různých stádiích – DCVAC/OvCa pro pacientky s nádorovým onemocněním vaječníků, DCVAC/PCa pro pacienty s karcinomen prostaty a DCVAC/LuCa pro pacienty s karcinomem plic. Společnost v současné době ověřuje bezpečnost a účinnost hodnocených léčivých přípravků DCVAC v řadě klinických studií ve fázích I až III.

O SGO:

Společnost gynekologické onkologie (Society of Gynecologic Oncology – SGO) je největší celosvětová odborná lékařská společnost sdružující lékařské odborníky specializované na oblast gynekologických nádorových onemocnění. SGO přispívá k dosahování pokroku v oblasti péče o ženy s nádorovým onemocněním podporou výzkumu, poskytováním vzdělávání, zvyšováním úrovně praxe, poskytováním podpory pacientkám a jejich rodinám či spoluprací s mezinárodními organizacemi. SGO má kolem 2000 členů, kteří reprezentují všechny specializace v rámci gynekologické onkologie na mezinárodní úrovni.

SGO-2019-DCVAC-OvCa-SOV02-presentation-David-Cibula.pdf