Přípravek DCVAC/LuCa firmy SOTIO významně zlepšuje přežití pacientů v pokročilém stádiu nádorového onemocnění plic

02.06.2019
Zdroj: Tisková zpráva, Chicago/Praha

  • DCVAC/LuCa snižuje riziko úmrtí u pacientů ve stádiu IV nemalobuněčného karcinomu plic o 46%
  • U pacientů, kterým byl podáván přípravek DCVAC/LuCa, dosáhlo celkové přežití 15,5 měsíce ve srovnání s 11,8 měsíce u kontrolní skupiny se standardní léčbou
  • Průměrný čas do progrese onemocnění se prodloužil o 1,1 měsíce
  • SOTIO zvažuje zahájení dalších klinických studií fáze II či III 

SOTIO, biotechnologická společnost vlastněná skupinou PPF, prezentovala výsledky klinické studie fáze I/II hodnotící přípravek aktivní buněčné imunoterapie DCVAC/LuCa u pacientů s pokročilejším stádiem nádorového onemocnění plic. Finální analýza dat potvrdila slibné výsledky v oblasti účinnosti přípravku DCVAC/LuCa. Výsledky klinické studie SLU01 byly dnes prezentovány hlavním investigátorem, MUDr. Liborem Havlem z Thomayerovy nemocnice v Praze, na Výroční konferenci Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology – ASCO 2019), která se koná v Chicagu (USA). 

SOTIO hodnotilo přípravek DCVAC/LuCa v klinické studii fáze I/II v kombinaci s podáváním chemoterapie u pacientů s pokročilým nebo metastatickým nemalobuněčným karcinomem plic. U pacientů, kterým byl podáván DCVAC v kombinaci s chemoterapií, bylo riziko úmrtí o 46% nižší než u těch, kteří dostávali pouze chemoterapii. Prodloužení doby přežití o 3,7 měsíce je navíc statisticky i klinicky významné. Léčba přípravkem DCVAC/LuCa nevykázala žádné významné vedlejší účinky. 

„Finální výsledky studie SLU01 potvrdily naši původní hypotézu, že přidání přípravku DCVAC ke standardní léčbě chemoterapií by mohlo prodloužit celkové přežití i čas do progrese onemocnění,“ říká MUDr. Libor Havel z Thomayerovy nemocnice v Praze, hlavní investigátor studie SLU01. „Ve své ordinaci vidím, že u většiny pacientů, kterým je podáván DCVAC, se podstatně zvýšila kvalita života. Věřím, že další klinické studie to potvrdí.“

Profesor Radek Špíšek, generální ředitel společnosti SOTIO, k tomu dodává: „Nádorové onemocnění plic je jednou z nejzákeřnějších nemocí, u níž existují jen omezené možnosti léčby. S našimi akcionáři a s předními lékařskými odborníky budeme diskutovat o dalších možnostech klinického vývoje přípravku DCVAC/LuCa tak, abychom v budoucnu mohli pacientům poskytnout nové možnosti účinné léčby. Výsledky studie SLU01 navazují na velice nadějné výsledky DCVAC u pacientek s karcinomem vaječníků, které jsme prezentovali v posledním roce.“  

Abstrakt s finálními daty klinické studie SLU01 naleznete zde: Abstract 9039. Obsah dnešní prezentace z konference ASCO 2019 je k dispozici ke stažení pod touto zprávou.

ASCO je největší světová onkologická konference, která se koná od 30. května do 4. června 2019. SOTIO se jí účastní s vlastním výstavním stánkem, na kterém prezentuje odborné veřejnosti své projekty klinického výzkumu a vývoje. 

O klinické studii SLU01:

SLU01 je randomizovaná, otevřená, trojramenná, multicentrická klinická studie fáze I/II s paralelními skupinami hodnotící bezpečnost a účinnost DCVAC/LuCa přidaného ke standardní chemoterapii (karboplatina a paklitaxel) v první linii +/- imunomodulancia (interferon-α a hydroxychlorochin) vs. standardní chemoterapie u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic ve stadiu IV (NSCLC).

O přípravku DCVAC:

DCVAC je přípravek aktivní buněčné imunoterapie, který se vyrábí pro každého pacienta individuálně s využitím pacientových dendritických buňek (jsou součástí imunitního systému) k vyvolání imunitní odpovědi proti nádorovým antigenům. SOTIO vyvíjí tři hodnocené léčivé přípravky využívající platformu DCVAC, určené pro různé druhy nádorových onemocnění v různých stádiích – DCVAC/OvCa pro pacientky s nádorovým onemocněním vaječníků, DCVAC/PCa pro pacienty s karcinomen prostaty a DCVAC/LuCa pro pacienty s karcinomem plic. Společnost v současné době ověřuje bezpečnost a účinnost hodnocených léčivých přípravků DCVAC v řadě klinických studií ve fázích I až III.

ASCO-2019-DCVAC-LuCa-Poster.pdf