PPF Group oznamuje akvizici v oblasti biotechnologií a imunoterapie

31.03.2014

Skupina PPF Group oznamuje, že získala menšinový podíl ve francouzské biotechnologické společnosti OriBase Pharma, která se specializuje na vývoj nových léčebných postupů v onkologii. Tato akvizice posílí výzkumné a produktové portfolio skupiny PPF, v současné době reprezentované společností SOTIO, která se zabývá vývojem nové generace aktivní buněčné imunoterapie založené na aktivaci dendritických buněk a určené k léčbě nádorových a autoimunitních onemocnění. Spolupráce mezi společnostmi OriBase Pharma a SOTIO umožní efektivní sdílení know-how, výzkumu a kapacit klinického vývoje v oblasti imunoterapie a cílené terapie. 

Skupina PPF se rovněž zavázala financovat současný vývoj portfolia léčebných přípravků společnosti OriBase Pharma. Další investice umožní skupině PPF během krátké doby navýšit svůj podíl ve společnosti OriBase Pharma až do získání kontrolního balíku akcií.

“Akvizicí společnosti OriBase Pharma rozšiřujeme naše dlouhodobé aktivity v oblasti biotechnologií, v současné době vyvíjené ve společnosti SOTIO. Pokud bude klinický vývoj úspěšný, povede k širšímu portfoliu přípravků protinádorové léčby pro pacienty trpící různými druhy rakoviny,“ říká Ladislav Bartoníček, akcionář skupiny PPF a člen vrcholového vedení zodpovědný za oblast biotechnologií.

Společnost SOTIO v současné době vyvíjí řadu léčebných přípravků na rakovinu prostaty, rakovinu vaječníků a rakovinu plic. Výzkum a vývoj společnosti OriBase Pharma je zaměřen na nové možnosti protinádorové léčby, zejména na léčbu rakoviny slinivky břišní, rakoviny jater a na doposud neuspokojené potřeby medicíny v oblasti nádorových onemocnění tkání a krve.

Příchodem skupiny PPF získá OriBase Pharma spolehlivé zdroje a zázemí, které nám umožní dále rozvíjet naše inovační programy proti rychle postupujícím a špatně léčitelným druhům rakoviny. Jsem rád, že sdílíme stejné vize v oblasti dalšího vývoje našeho produktového portfolia, například na vývoj platformy zaměřené na novou generaci tyrozinkinázových inhibitorů. Nepochybně budeme rovněž schopni nabídnout zajímavý prostor pro synergii a společné projekty se společností SOTIO,“ říká Dr. Aziz Yasri, generální ředitel a zakladatel společnosti OriBase Pharma. 

Poznámky pro editory

PPF Group
Skupina PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb, přes pojišťovnictví, nemovitosti, oblast energetiky a těžbu nerostů, zemědělství, maloobchodní služby až po biotechnologie. Působnost PPF sahá ze střední a východní Evropy přes Rusko až do Asie. Skupina vlastní aktiva ve výši zhruba 22,113 miliardy EUR (k 30. 6. 2013).

SOTIO
SOTIO je mezinárodní biotechnologická společnost vyvíjející nové léčivé přípravky zaměřené na léčbu nádorových a autoimunitních onemocnění. Společnost se věnuje výzkumu vlastní platformy aktivní buněčné imunoterapie na bázi dendritických buněk s cílem významně zlepšit a zpřístupnit možnosti této léčby pacientům. Ve vlastním špičkově vybaveném pracovišti společnosti SOTIO v Praze se přední vědecké kapacity věnují výzkumu role dendritických buněk při aktivaci imunitního systému a ověření jejich bezpečnosti a účinnosti v rámci klinických hodnocení. Společnost SOTIO působí v Evropě, USA, Číně a Rusku. Více informací o společnosti naleznete na stránkách www.sotio.com.

OriBase Pharma
Společnost byla založena ve Francii v roce 2007. OriBase Pharma je biotechnologická společnost specializující se na vývoj nových přípravků cílené onkologické léčby využívající řadu originálních molekul, které se vyskytují u onkologických onemocnění s rychlou progresí. Mezi tato onemocnění patří rakovina slinivky břišní, jater, triple-negativní karcinom prsu a rakovina plic. Další informace o společnosti najdete
na webových stránkách 
www.oribase-pharma.com

Zdroj: PPF Group N.V.