Podepsána smlouva s Chiltern

09.01.2013

Pro realizaci evropské části globální klinické studie fáze III – VIABLE si společnost SOTIO a.s. ve výběrovém řízení zvolila smluvní výzkumnou společnost (Contract Research Organisation – „CRO“) Chiltern International Limited. Do studie bude zařazeno celkem 1 170 pacientů s karcinomem prostaty z Evropy a USA.

Dle smlouvy podepsané v prosinci 2012 bude společnost Chiltern pověřena kompletním zajištěním klinické studie fáze III – VIABLE v Evropě. Bude smluvním partnerem pro 126 léčebných center v 17 evropských zemích, kde by se do studie mělo zapojit celkem 750 pacientů. Společnost Chiltern bude rovněž odpovědná za zpracování dat získaných během klinického hodnocení.

Popis klinické studie
SP005 „VIABLE“ (Eudra CT: 2012-002814-38): randomizovaná, dvojitě zaslepená, multicentrická studie fáze III s paralelními skupinami pacientů určená k vyhodnocení účinnosti a bezpečnosti přípravku DCVAC/PCa v porovnání s placebem u mužů indikovaných k chemoterapii metastatického kastračně-rezistentního karcinomu prostaty.

Evropské země, kde budou nabíráni pacienti do studie VIABLE:
Belgie, Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Francie, Itálie, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Turecko, Velká Británie; po odstranění legislativních bariér mohou být dále zařazeny Rumunsko, Rusko a Slovensko.