Dvě ocenění pro Radka Špíška, člena dozorčí rady SOTIO

16.11.2012

Lékaře Radka Špíška, který se společně s prof. Jiřinou Bartůňkovou již více než deset let věnuje výzkumu v oblasti aktivní buněčné imunoterapie a jejímu využití v léčbě nádorových onemocnění, jmenoval v pátek 16. listopadu 2012 prezident Václav Klaus profesorem v oboru lékařské imunologie.

Několik dní před svým jmenováním profesorem převzal Radek Špíšek cenu Neuron pro vědce do 40 let za výzkum role imunitního systému při kontrole nádorového bujení se zaměřením na léčbu rakoviny prostaty. Cenu Neuron každoročně uděluje Nadační fond Karla Janečka.

Prof. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D. se narodil v roce 1975. Imunologii se věnuje již od svých studií na 1. LF Univerzity Karlovy. Absolvoval část postgraduálního studia na Institute de Biologie na Univerzitě v Nantes ve Francii, studium dokončil v Ústavu imunologie 2. LF UK a FN Motol. V letech 2005 – 2007 byl na Rockefellerově univerzitě v New Yorku členem týmu prof. Ralpha Steinmana, držitele Nobelovy ceny za objev dendritických buněk a výzkum jejich role v imunitním systému. Od roku 2010 se podílí na výzkumu ve společnosti SOTIO.