Druhá fáze klinických studií ovariálního programu SOTIO zaregistrovala první pacientku

11.11.2013

Minulý týden byla do klinických studií ovariálního programu fáze II společnosti SOTIO úspěšně zařazena první pacientka. Pacientku do studie SOV02 zařadili lékaři z Fakultní nemocnice Ostrava. Podle informací od českých lékařských center spolupracujících na fázi II klinických studií přibydou další pacientky v průběhu následujících dní. Po získání potřebných regulatorních souhlasů očekává společnost SOTIO zahájení náboru pacientek rovněž v Německu a Polsku, a to na začátku roku 2014.