Aktuality

1 2 3 4 6 11 15 20
AKTUALITY

SOTIO kupuje program moderní protinádorové léčby na bázi CAR-T buněk od americké firmy Unum Therapeutics

  • SOTIO zřídí v Cambridge, Massachusetts (USA) výzkumné a vývojové centrum pro T buněčnou terapii. 
  • Bývalý technický ředitel společnosti Unum Therapeutics Geoff Hodge bude v SOTIO řídit vývojový tým produktové platformy BOXR a veškerý další výzkum a vývoj T buněčných terapií nové generace.
  • SOTIO předpokládá zahájení první klinické studie v roce 2021.
  • Akvizice platformy BOXR byla smluvně oceněna na 11,5 milionu dolarů, první platba je ve výši 8,1 milionu dolarů, další platby ve výši až 3,4 milionu dolarů jsou vázány na dosažení projektových cílů.

SOTIO, biotechnologická společnost vlastněná skupinou PPF, dnes oznámila, že kupuje od americké firmy Unum Therapeutics práva k platformě protinádorové CAR-T buněčné terapie BOXR včetně souvisejících produktů a bude dále pracovat na vývoji nových T buněčných terapií pro léčbu nádorů. Terapie CAR-T se připravuje pro každého pacienta zvlášť s využitím jeho vlastního imunitního systému. Laboratorně upravené bílé krvinky (T-buňky) jsou ve formě injekce vráceny zpět do těla pacienta, kde najdou nádorové buňky a zabijí je. 

AKTUALITY

SOTIO zahájilo druhou část klinické studie SC103 hodnotící přípravek SO-C101 v kombinaci s pembrolizumabem u pacientů s pokročilými nádory

SOTIO, biotechnologická společnost vlastněná skupinou PPF, dnes oznámila první podání přípravku SO-C101 pacientovi v rámci právě zahájené druhé části klinické studie fáze 1/1b, hodnotící bezpečnost a předběžnou účinnost přípravku SO-C101 na bázi interleukinu IL-15 při léčbě pacientů s pokročilými nádory. Studie se nyní zaměřuje na hodnocení účinků SO-C101 v kombinaci s přípravkem pembrolizumab (PD-1 inhibitor). Klinické hodnocení probíhá ve spolupráci se společností Cytune Pharma.

AKTUALITY

Richard Sachse se stal ředitelem klinického vývoje společnosti SOTIO

SOTIO, biotechnologická společnost vlastněná skupinou PPF, dnes oznámila jmenování Dr. Richarda Sachseho, PhD, do funkce Chief Medical Officer (ředitel klinického vývoje). Doktor Sachse má více než 25 let zkušeností v biotechnologickém a farmaceutickém průmyslu jako lékař a vědec. Před jmenováním do nové pozice působil v SOTIO jako zástupce ředitele útvaru klinického vývoje.