Aktivní buněčná imunoterapie (ACI)

SOTIO® aktivní buněčná imunoterapie (ACI) představuje typ léčby, jejímž cílem je aktivovat a zesílit imunitní odpověď v léčbě nádorových onemocnění či potlačit nežádoucí imunitní reakci v těle pacienta u autoimunitních onemocnění.

Z nejnovějších vědeckých poznatků vyplývá klíčová role imunitního systému v rozpoznání a ničení (odstraňování) nádorových buněk. Hlavním cílem aktivní buněčné imunoterapie je napomoci imunitnímu systému překonat navozenou toleranci vůči nádorovým buňkám a posílit tak protinádorovou imunitní odpověď v těle pacienta. Pro účinnou aktivaci imunitní odpovědi musí docházet k vystavení (prezentaci) nádorových antigenů pomocí populace antigen-prezentujících buněk (APC) ostatním buňkám imunitního systému v lymfatických uzlinách.

Zralé dendritické buňky představují nejúčinnější APC, jejichž schopností je aktivovat naivní T-lymfocyty a tím zahájit specifickou imunitní odpověď. Poznání klíčové role dendritických buněk v procesu aktivace imunitní reakce organismu a možnost jejich přípravy ve velkém množství in vitro (v laboratorních podmínkách) vedly k úvahám o jejich využití v imunoterapeutické léčbě nádorových onemocnění.

SOTIO využívá platformu aktivní buněčné imunoterapie (ACI), konkrétně přípravky DCVAC, pro personalizovanou léčbu karcinomu prostaty, vaječníků a plic. Portfolio produktů DCVAC využívá buňky imunitního systému pacienta, aktivované v laboratorních podmínkách, pro zesílení imunitní odpovědi proti nádorovým buňkám. V současné době probíhá hodnocení produktů DCVAC v rámci několika klinických studií fáze I až III, kterých se účastní pacienti s karcinomem prostaty, vaječníků a plic v různých stádiích onemocnění. V procesu vývoje je rovněž přípravek DCVAC určený pro léčbu autoimunitních onemocnění.

Cílem probíhajícího klinického hodnocení je ověřit bezpečnost a účinnost tohoto léčebného postupu a v budoucnosti nabídnout pacientům nové možnosti léčby.

Zjistěte více o SOTIO aktivní buněčné imunoterapii zaměřené na léčbu nádorových onemocnění.

V souladu s teoretickými předpoklady i experimentálními výsledky má protinádorová imunoterapie sama o sobě největší šanci na úspěch v případě, že bude aplikována pacientům v časných fázích onemocnění, případně pacientům po radikálním chirurgickém výkonu, při kterém je odstraněno velké množství nádorové tkáně.

V pokročilých fázích onemocnění je potřeba protinádorovou imunoterapii kombinovat s dalšími léčebnými postupy. Z výsledků nejnovějších studií vyplývá, že imunoterapie a chemoterapie se nemusí vzájemně vylučovat, ale naopak vhodná kombinace obou léčebných strategií může mít pozitivní vliv na prognózu pacientů. Příkladem může být chemoterapií navozená redukce T-regulačních lymfocytů v těle pacienta, jejichž specifické (imunosupresivní) vlastnosti tlumí protinádorovou imunitní reakci a napomáhají růstů nádoru.

Možnost kombinovat imunoterapii se současnými standardními léčebnými postupy vede ve většině případů k synergickým účinkům s potenciálem zlepšit celkovou účinnost protinádorové léčby. Na rozdíl od jiných léčebných přístupů kombinovaných s chemoterapií se u imunoterapie nepředpokládá, že povede ke zvyšování toxicity standartních léčebných postupů.

SOTIO® aktivní buněčná imunoterapie (ACI), kterou vyvíjí společnost SOTIO, je založena na těchto principech:

  • Využití vlastní SOTIO® ACI-MAP® technologie (Active Cellular Immunotherapy Multiple Antigen Presentation) - tento přístup zajišťuje k vyvolání komplexní imunitní odpovědi v těle pacienta jeho vlastní dendritické buňky aktivované širokým spektrem nádorových antigenů.
  • Koncept kombinované terapie – zatímco se většina v současné chvílí aplikovaných imunoterapeutických přístupů zaměřuje na onkologické pacienty vraném stádiu onemocnění, využití technologie SOTIO ACI-MAP se ověřuje také u pacientů s pokročilým stádiem onemocnění ve spojení s dalšími léčebnými přístupy koordinovanými tak, aby společně zlepšily klinický stav pacienta.
  • Dlouhodobé posilování imunitní odpovědi – z preklinického i klinického testování vyplývá, že k navození optimální protinádorové imunitní odpovědi je nutná dlouhodobá aplikace přípravku DCVAC (až jeden rok či déle), v pravidelných intervalech (každých 2-6 týdnů). Postup používaný pro výrobu DCVAC zajišťuje přípravu dostatečného množství dávek přípravku z jednoho leukaferetického odběru pro dlouhodobou aktivaci imunitního systému pacienta.
Zjistěte více o SOTIO buněčné terapii zaměřené na léčbu nádorových onemocnění.